Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 21 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Matej Ešegović Idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje uslužno - trgovačke zone Špital u Novalji Živko Vuković 22.02.2018.
Gordana Marčetić Idejni projekt odvodnje zone Podbrežje u Zagrebu Živko Vuković 24.11.2016.
Mirko Vasiljević Idejni projekt vodovoda Zubovići Živko Vuković 24.11.2016.
Ivana Varga Idejni projekt rasteretne kanalizacijske crpne stanice u Novalji Živko Vuković 03.12.2015.
Kristina Legac Idejni projekt sanitarne odvodnje grada Pleternice Živko Vuković 24.09.2015.
Lucija Petković Idejni projekt sanitarne odvodnje Gornji Mihaljevec Živko Vuković 24.09.2015.
Nikola Zadravec Idejni projekt vodoopskrbe turističke zone Mačjak - Šumljak Živko Vuković 25.09.2014.
Josip Medved Idejni projekt vodoopskrbe naselja Punat Živko Vuković 25.09.2014.
Mario Perak Idejni projekt vodovoda i oborinske kanalizacije uslužno-trgovačke zone Špital Živko Vuković 03.07.2014.
Jurica Tomaš Idejni projekt sanitarne odvodnje turističke zone Mačjak - Šumljak Živko Vuković 24.10.2013.
Petar Nenadić Idejni projekt vodovoda naselja Gorica Živko Vuković 24.10.2013.
Zlata Tafra Idejni projekt sustava mješovite odvodnje naselja Stara Novalja Živko Vuković 04.07.2013.
Nenad Herceg Pilot biljni uređaj za pročišćavanje obojenih otpadnih voda Živko Vuković 14.02.2013.
Aljoša Nikolić Idejni projekt vodovoda i sanitarne odvodnje naselja Rovanjska Živko Vuković 14.02.2013.
Dario Pavlović Analiza sustava oborinske odvodnje grada Paga Živko Vuković 06.12.2012.
Ivan Krklec Optimizacija vodozahvata vodoopskrbnog sustava grada Velike Gorice Živko Vuković 06.12.2012.
Mario Franković Idejni projekt vodovoda, oborinske i sanitarne odvodnje sportske dvorane na Rabu Živko Vuković 27.09.2012.
Ivica Begić Idejni projekt sanitarne i oborinske odvodnje Novalja, zona Gaj-zapad Živko Vuković 05.07.2012.
Valentina Filipović Idejni projekt sanitarne kanalizacije grada Novalje Živko Vuković 05.07.2012.
Anđela Begonja Idejni projekt oborinske odvodnje grada Punta Živko Vuković 23.02.2012.