Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 41 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Dominik Antunović Korupcija i antikorupcijske mjere u građevinarstvu Anita Cerić 19.09.2019.
Nataša Baltić Izazovi obnove palače Knežev dvor u Dubrovniku Anita Cerić 29.06.2017.
Dina Baričić Utjecaj implementacije nZEBa* na održavanje zgrada javne namjene Anita Cerić 05.07.2018.
Adriana Bolf Upravljanje multikulturalnom radnom snagom u građevinskim projektima Anita Cerić 09.07.2020.
Dijana Bravić Pregled obnove stare povijesne jezgre grada Splita od 1979.-2012. Anita Cerić 26.09.2013.
Hrvoje Debeljak Program obnove pročelja u gradu Zagrebu Anita Cerić 07.07.2011.
Niđara Dizdar Nedostatak kvalificirane radne snage u građevinarstvu Anita Cerić 04.07.2019.
Bruno Džaja Razvoj karijere građevinskog inženjera Anita Cerić 18.02.2021.
Željka Fažon r. Glad Upravljanje ljudskim potencijalima u građevinskoj tvrtci TEAM d.d. Čakovec Anita Cerić 08.12.2011.
Ana Gašpić Obnova vile Grbac Anita Cerić 07.07.2011.
Simona Gavez Postizanje društveno odgovornog poslovanja građevinskih poduzeća kroz uloganje u ljudske potencijale Anita Cerić 09.07.2020.
Dino Geček Obnova Upravne zgrade dvorca Trakošćan u skladu sa energetskom učinkovitosti Anita Cerić 26.09.2013.
Domagoj Glavinja Percepcija korupcije u građevinskoj industriji Anita Cerić 19.02.2015.
Valentina Goršić Usporedba različitih modela upravljanja održavanjem građevina Anita Cerić 21.09.2017.
Tina Gušterović Spomenička renta Anita Cerić 23.02.2012.
Ivona Ivić Primjena integriranog informacijskog modeliranja (BIM-a) u održavanju objekata Anita Cerić 05.07.2018.
Viktoria Kauzlarić Žene u građevinarstvu Anita Cerić 08.07.2021.
Tomislav Knežević Menadžment ljudskih potencijala u hrvatskim građevinskim poduzećima Anita Cerić 03.07.2014.
Filip Koren Uvođenje koncepta energetski neovisnih zgrada kroz europski standard Anita Cerić 21.09.2017.
Franjo Krešić Obnova hotela Lafodia na otoku Lopud Anita Cerić 08.12.2011.