Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 33 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Marin Madunić Utjecaj pripreme laganog agregata na svojstva laganog betona Ivana Banjad Pečur 22.02.2018.
Paula Topić Utjecaj promjene higrotermalnih parametara materijala numeričkog modela na transport topline i vlage u vremenu Ivana Banjad Pečur 21.09.2017.
Ivan Budimir Ispitivanje svojstava AB konstruktivnih elemenata pomoću metode IMPACT ECHO Ivana Banjad Pečur 29.06.2017.
Marko Fučkar Vizualni pregled i istražni radovi na armiranobetonskoj konstrukciji Doma invalidnih osoba Ivana Banjad Pečur 29.06.2017.
Monika Jezidžić Modeliranje evakuacije kao koristan alat za planiranje eikasne zaštite od požara u građevini: primjer plesne dvorane Ivana Banjad Pečur 23.02.2017.
Petra Ružić Uloga recikliranih plimernih vlakana iz otpadnih guma u betonu izloženom visokim temperaturama Ivana Banjad Pečur 22.09.2016.
Sara Buljat Usporedba načina gradnje gotovo nula energetskih stambenih zgrada Ivana Banjad Pečur 22.09.2016.
Antonio Jambrač Energetska obnova do zgrade gotovo nulte energije Ivana Banjad Pečur 30.06.2016.
Filip Milardović Održivi biokompoziti na bazi industrijske konoplje Ivana Banjad Pečur 30.06.2016.
Adem Šećerkadić utjecaj klimatskih uvjeta i orjentacije zgrade na potrebnu energiju za grijanje Ivana Banjad Pečur 24.09.2015.
Marko Lukić Građevinska fizika za obiteljsku kuću Ivana Banjad Pečur 24.09.2015.
Dario Borovac Primjer zgrade MEMBRAIN za Solar Decathlon Europe Ivana Banjad Pečur 24.09.2015.
Borna Večenaj Lagani betoni a agregatom od kukuruznog klipa Ivana Banjad Pečur 24.09.2015.
Branimir Brizar Svojstva betona s recikliranim agregatom iz različitih izvora Ivana Banjad Pečur 02.07.2015.
Stipe Tolić Otpornost na klizanje podnih staklenih površina Ivana Banjad Pečur 19.02.2015.
Jasmin Turković Zgrade gotovo nulte energije Ivana Banjad Pečur 25.09.2014.
Ivan Stanković Određivanje toplinske provodljivosti materijala metodom vrućeg diska Ivana Banjad Pečur 25.09.2014.
David Đuran Lagani betoni s agregatom od ekspandirane gline Ivana Banjad Pečur 25.09.2014.
Anamarija Lisjak Energetska obnova vanjske ovojnice višestambene zgrade Ivana Banjad Pečur 26.09.2013.
Marko Pleše Površinska zaštita betona Ivana Banjad Pečur 26.09.2013.