Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 45 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Martina Alibegić Betoni izloženi sulfatima Ivana Banjad Pečur 23.02.2012.
Nikola Vrhovec Deformacijska svojstva betona Ivana Banjad Pečur 06.12.2012.
Marijan Liović Dekorativni beton Ivana Banjad Pečur 26.09.2013.
Martin Vukadin Dekorativni beton Ivana Banjad Pečur 18.02.2021.
Antonio Jambrač Energetska obnova do zgrade gotovo nulte energije Ivana Banjad Pečur 30.06.2016.
Anamarija Lisjak Energetska obnova vanjske ovojnice višestambene zgrade Ivana Banjad Pečur 26.09.2013.
Filip Galeković Energetskim pregledom zgrade do energetske učinkovitosti Ivana Banjad Pečur 14.02.2013.
Jelena Šantek Energetsko certificiranje zgrade javne namjene Ivana Banjad Pečur 25.10.2012.
Antun Benedeković Fasade od betona visokih uporabnih svojstava Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Marko Lukić Građevinska fizika za obiteljsku kuću Ivana Banjad Pečur 24.09.2015.
Ivan Budimir Ispitivanje svojstava AB konstruktivnih elemenata pomoću metode IMPACT ECHO Ivana Banjad Pečur 29.06.2017.
Luka Andričević Korozija betona uzrokovana kemijskom agresivnošću od silaže Ivana Banjad Pečur 21.11.2019.
Ivan Čolić Kvantifikacija osnovnih parametara toplinske mase ventilirane teške ovojnice zgrade Ivana Banjad Pečur 20.09.2018.
Borna Večenaj Lagani betoni a agregatom od kukuruznog klipa Ivana Banjad Pečur 24.09.2015.
David Đuran Lagani betoni s agregatom od ekspandirane gline Ivana Banjad Pečur 25.09.2014.
Katarina Borac Lagani beton povećane čvrstoće Ivana Banjad Pečur 08.12.2011.
Ivana Slaviček Mjerenje toplinskih svojstava cementne paste Ivana Banjad Pečur 22.09.2011.
Monika Jezidžić Modeliranje evakuacije kao koristan alat za planiranje eikasne zaštite od požara u građevini: primjer plesne dvorane Ivana Banjad Pečur 23.02.2017.
Ivan Stanković Određivanje toplinske provodljivosti materijala metodom vrućeg diska Ivana Banjad Pečur 25.09.2014.
Maja Jaković Određivanje toplinskog svojstva zgrade i njegov utjecaj na održivost Ivana Banjad Pečur 08.12.2011.