Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 10 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Franciska Koštroman Vremensko planiranje taktne i klasične izgradnje zgrada Maja-Marija Nahod 07.07.2022.
Kristina Pejić Analiza utjecaja promjena na izvršenje projekta u fazi planiranja na stambeno poslovnom projektu Maja-Marija Nahod 25.11.2021.
Hrvoje Dugandžić Mjerenje produktivnosti rada u kontekstu industrijalizacije 4.0 Maja-Marija Nahod 23.09.2021.
Hrvoje Borić Dinamičko modeliranje rada za proizvodni pogon u graditeljstvu Maja-Marija Nahod 23.09.2021.
Valentino Halić Usporedba rada planiranja obnove zgrade: klasičnom i 3d tehnologijom Maja-Marija Nahod 23.09.2021.
Mihael Lovrić Simulacija planiranja projekta u BIM okruženju na primjeru sportske dvorane Maja-Marija Nahod 23.09.2021.
Mario Milanović BIM za infrastrukture projekte - utjecaj na procese u građevinarstvu Maja-Marija Nahod 24.09.2020.
Lucija Pugar Analiza produktivnosti rada u građevinarstvu Maja-Marija Nahod 19.09.2019.
Tomislav Tomas Upravljanje životnim ciklusom proizvoda u građevinarstvu Maja-Marija Nahod 29.06.2017.
Anamarija Rodić Informatički alati za simulaciju građevinske proizvodnje Maja-Marija Nahod 24.11.2016.