Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1911 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Romano Jevtić Rundek Nelinearni proračun potresne otpornosti postojeće zidane zgrade Marija Demšić 08.07.2021.
Mirta Mihaljević Primjena koncepta cirkularne ekonomije u građevinarstvu Mladen/Lana Vukomanović/Lovrenčić Butković 08.07.2021.
Ana Družijanić Određivanje dodatnih naprezanja u tlu izazvanih vanjskim opterećenjem Meho-Saša Kovačević 08.07.2021.
Lovro Jakšić Ojačanje stropnog i krovnog drvenog sustava stare zidane zgrade u smislu pojačane potresne otpornosti Vlatka Rajčić 08.07.2021.
Marko Kovačić Statički penetracijski pokus Danijela Jurić Kaćunić 08.07.2021.
Mateo Lončar Proračun predgotovljene armiranobetonske građevine Mislav Stepinac 08.07.2021.
Anna Maria Bunić Zaštita građevne jame UPOV-a Varaždin Mario Bačić 08.07.2021.
Toma Ćurković Procjena oštećenja zgrade u potresu i prijedlog obnove Mario Uroš 08.07.2021.
Karlo Ivančić Plan upravljanja projektom u dijelu stručnog nadzora - studija slučaja na projektu aglomeracije Mladen Vukomanović 08.07.2021.
Josip Ivanić Poboljšanje tla ispod nasipa prijelazne rampe nadvožnjaka Vuk Lovorka Librić 08.07.2021.
Viktoria Kauzlarić Žene u građevinarstvu Anita Cerić 08.07.2021.
Antonio Košec Usporedne geotehničke analize varijantnih položaja središnjeg drena u homogenoj nasutoj brani Tomislav Ivšić 08.07.2021.
Karla Krasić Idejni projekt cestovnog čvorišta Zaton Doli na državnoj cesti DC 8 Ivica Stančerić 08.07.2021.
Ana Kustura Projekt sanacije DC44 temeljem podataka mjerenja defleksija FWD uređajem Tatjana Rukavina 08.07.2021.
Nikolina Brckan Specijalistički vizualni pregled cestovnog tunela Marijan Skazlić 08.07.2021.
Lucija Buinac Plan upravljanja projektom za projekt izgradnje stambene zgrade prema PM2 standardu Mladen Vukomanović 08.07.2021.
Tihana Cegledi Organizacijska kultura građevinskog poduzeca JET-SET d.o.o Ivica/Miljenko Završki/Antić 08.07.2021.
Marko Curić Temeljenje mosta Birina u Pločama Mario Bačić 08.07.2021.
Barbara Filipović Određivanje početnih naprezanja u tlu Meho-Saša Kovačević 08.07.2021.
Mija Milić Procjena stanja i seizmički proračun postojeće konstrukcije u Zagrebu Mislav Stepinac 08.07.2021.