Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 41 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Nataša Baltić Izazovi obnove palače Knežev dvor u Dubrovniku Anita Cerić 29.06.2017.
Dominik Antunović Korupcija i antikorupcijske mjere u građevinarstvu Anita Cerić 19.09.2019.
Marko Tabak Kvalifikacija radne snage u građevinarstvu Anita Cerić 21.09.2017.
Tomislav Knežević Menadžment ljudskih potencijala u hrvatskim građevinskim poduzećima Anita Cerić 03.07.2014.
Nikolina Šain Motivacija i nagrađivanje radne snage u građevinarstvu Anita Cerić 09.07.2020.
Niđara Dizdar Nedostatak kvalificirane radne snage u građevinarstvu Anita Cerić 04.07.2019.
Karmen Lojpur Novi trendovi u održavanju građevina Anita Cerić 20.09.2018.
Franjo Krešić Obnova hotela Lafodia na otoku Lopud Anita Cerić 08.12.2011.
Marija Vučur Obnova i plan održavanja Starog mosta u Mostaru Anita Cerić 24.09.2020.
Monika Mihalić Obnova objekata na području Pakraca i Lipika Anita Cerić 25.10.2012.
Marina Tomulić Obnova Trga Bazilike i dijela Trga Lože u Novalji Anita Cerić 08.12.2011.
Dino Geček Obnova Upravne zgrade dvorca Trakošćan u skladu sa energetskom učinkovitosti Anita Cerić 26.09.2013.
Ana Gašpić Obnova vile Grbac Anita Cerić 07.07.2011.
Karlo Rajković Obnove skloništa javnih dječjih vrtića grada Zagreba Anita Cerić 04.07.2019.
Matija Kušt Odnos uloga vlasnik - menadžer u građevinskim poduzećima Anita Cerić 09.07.2020.
Petra Vučetić Održavanje zgrada i energetska učinkovitost Anita Cerić 03.07.2014.
Dalibor Mitrović Održavanje zgrada obnovljenih ESCO (Energy Service Company) modelom Anita Cerić 04.07.2019.
Domagoj Glavinja Percepcija korupcije u građevinskoj industriji Anita Cerić 19.02.2015.
Josipa Šarić Plan održavanja javnih zgrada: studij slučaja Anita Cerić 05.07.2018.
Kristijan Škoc Plan održavanja objekta javne namjene Anita Cerić 21.09.2017.