Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 2071 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Vinko Radoš Korozija uzrokovana kloridima u alkalno - aktiviranim vezivima sa crvenim muljem Marijana Serdar 16.02.2023.
Vita Varezić Ocjena ponašanja armiranobetonskih okvira primjenom metode postupovnog guranja Josip Atalić 16.02.2023.
Tome Krišto Idejni projekt uređenja Lateralnog kanala Gordon Gilja 16.02.2023.
Tonči Pavlov Proračun čelične portalne hale sa zavarenim profilima promjenjivog poprečnog presjeka Davor Skejić 16.02.2023.
Kristina Ravlić Materijali na bazi cementa i gipsa za pasivnu zaštitu od požara Marija Jelčić Rukavina 16.02.2023.
Nikola Štrbe Idejni projekt cestovnog čvorišta Zvekovica na koridoru državne ceste Dubrovnik - Čilipi Ivica Stančerić 16.02.2023.
Mario Glojnarić Proračun aluminijske portalne hale sa zavarenim otvorenim profilima Davor Skejić 16.02.2023.
Josip Kralj Potencijal naftnog onečišćenja hrvatske obale Jadrana Goran Lončar 16.02.2023.
Leopold Mužić Ocjena seizmičke ranjivosti zgrada u nizu parametarskim vizualnim programiranjem Mislav Stepinac 16.02.2023.
Ema Pavić Izrada 5D BIM modela za turistički kompleks Diadora Dependencies, Falkenstainer Punta Skala Mladen Vukomanović 16.02.2023.
Ljiljana Brkić Procjena požarne otpornosti višekatne čelične poslovne zgrade s proizvodnim pogonom Ivan Ćurković 16.02.2023.
Nina Radošević Ispitivanje pješačkih mostova Marko Bartolac 16.02.2023.
Luka Blazina Idejni projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gornji i Donji Crnogovci i Laze Dražen Vouk 16.02.2023.
Doria Baletić Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće Danijela Jurić Kaćunić 16.02.2023.
Marko Ćurak Idejni projekt cestovnog čvorišta Osojnik na koridoru autoceste A1 prema Dubrovniku Ivica Stančerić 16.02.2023.
Maria-Paola Dušati Usporedba utroška čelika za izvedbu spregnutog mosta sa i bez podupiranja Anđelko Vlašić 16.02.2023.
Marko Gregurić Istražni radovi i idejni prijedlog sanacije zidane zgrade oštećene u potresu Domagoj Damjanović 16.02.2023.
Lucija Holub Utjecaj udjela i duljine otpadnih staklenih vlakana na svojstva morta Ana Baričević 16.02.2023.
Martina Mataković Utjecaj gips-vlaknastih ploča na ponašanje laganih kompozitnih panela u požarnim uvjetima Marija Jelčić Rukavina 16.02.2023.
Blaženka Vučemilović-Grgić Izračun faktora ekvivalencije novijih tipova vozila Tatjana Rukavina 16.02.2023.