Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1856 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Josipa Danjo Stabilizacija klizišta na državnoj cesti DC31 u mjestu Laz Bistrički Mario Bačić 24.09.2020.
Renata Golemović Analiza temeljenja vjetroelektrana Zadar 3 Lovorka Librić 24.09.2020.
Marija Biloš Idejno rješenje održivog korištenja jezera u gradu Ludbregu Damir Bekić 24.09.2020.
Kristina Cindrić Proračun visoke zgrade heksagonalnog tlocrta sa posmičnim zidovima i jezgrom u Zagrebu Anđelko Vlašić 24.09.2020.
Martina Dorkin Analiza sigurnosti u slučaju požara u postojećim zgradama Marija Jelčić Rukavina 24.09.2020.
Enis Galijašević Idejni projekt poboljšanja uvjeta plovnosti rijeke Drave pomoću tradicionalnih pera Neven Kuspilić 24.09.2020.
Matko Balenović Idejni projekt nastavka državne ceste DC 12, dionica Bulinac - Velika Pisanica Ivica Stančerić 24.09.2020.
Barbara Belinić Tramvajska pruga Trg E. Kvaternika-Savišće Maja Ahac 24.09.2020.
Mirna Boras Planiranje izgradnje brze ceste Mostanje-Vukmanički Cerovac Ivana Burcar Dunović 24.09.2020.
Frančeska Brkić Procjena nosivosti kamene zgrade na djelovanje potresa Mario Uroš 24.09.2020.
Katarina Didulica Veziva na bazi letečeg pepela u betonima visokih uporabnih svojstava Marijana Serdar 24.09.2020.
Ivan Domazet Učinkovitost vjetrobrana Goran Gjetvaj 24.09.2020.
Eda Fett Analiza temeljenja vjetroelektrana Zadar 2 Lovorka Librić 24.09.2020.
Domagoj Grabovac Potresna otpornost zvonika Svete Stošije u Zadru Damir Lazarević 24.09.2020.
Helena Jelić Planiranje organizacije građenja putem principa Lean Construction-a - ispitivanje na projektu poslovnog projekta Mladen Vukomanović 24.09.2020.
Anđela Andrić Usporedba proračuna AB konstrukcija prema europskim i američkim normama za projektiranje Mislav Stepinac 24.09.2020.
Alma-Dina Bašić Veziva na bazi kalcinirane gline u betonima široke primjene Marijana Serdar 24.09.2020.
Martina Baturina Temeljenje nasipa na mekom tlu ojačanom vertikalnim nosivim elementima Meho-Saša Kovačević 24.09.2020.
Matej Blažević Određivanje obodne krutosti PP i GRP cijevi Ana Skender 24.09.2020.
Monika Grabovac Krizni menadžment građevinskih poduzeća Ivica/Lana Završki/Lovrenčić Butković 24.09.2020.