Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 2034 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
01.01.0001.
Monika Mlakić 5D BIM model na projektu izgradnje stambeno-poslovne građevine u naselju Vrapče Mladen Vukomanović 19.09.2019.
Mirjana Pehar 5D BIM model - projekt Radisson Blu Resort Split Mladen Vukomanović 21.02.2019.
Ante Fofić ADECO-RS pristup projektiranju i izgradnji prometnih tunela Saša Ahac 30.06.2016.
Nikola Mudrić Aeracija u postupcima biološkog pročišćavanja otpadnih voda Davor Malus 22.09.2016.
Anđela Dukić Aeroakustika građevinskih objekata Goran Gjetvaj 09.07.2020.
Đurđica Dugalić Aerodinamičko opterećenje na plastenik Goran Gjetvaj 20.09.2018.
Daniela Majstrović Akreditacija geotehničkog laboratorija Danijela Marčić 25.09.2014.
Luka Pinčar Analiza cikličnosti u građevinskom poslovanju Ivica Završki 23.09.2014.
Ivan Crnković Analiza čelične konstrukcije rotirajućeg parkinga Davor Skejić 02.07.2015.
Nikolina Janči Analiza čelične konstrukcije tornja za adrenalinsku vožnju Davor Skejić 21.09.2017.
Paula Škugor Analiza čelične konstrukcije višekatne zgrade izložene požaru Ivan Lukačević 24.09.2020.
Damir Kolanović Analiza čelične konstrukcije višekatne zgrade s različitim sustavima stabilizacije Darko Dujmović 25.10.2012.
Doris Kardum Analiza čelične konstrukcije zgrade od 15 katova Darko Dujmović 08.12.2011.
Tomislav Podbojec Analiza čelične nosive konstrukcije dvoetažne zgrade Darko Dujmović 23.02.2012.
Marijan Šarić Analiza čelične višekatne zgrade Darko Dujmović 25.10.2012.
Ivan Šeput Analiza četveropojasnog rešetkastog stupa Darko Dujmović 21.09.2017.
Adrian Kadiri Analiza deformacija armiranobetonske dijafragme u mekom tlu Tomislav Ivšić 04.07.2019.
Josip Husajina Analiza direktnog otjecanja na slivu rijeke Bjelovarske Damir Bekić 20.09.2018.
Filip Ferenčak Analiza direktnog otjecanja na slivu rijeke Krapinice Damir Bekić 20.09.2018.