Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 19 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Andro Radović Propisi o sigurnosti prometa u uvjetima jakog vjetra Goran Gjetvaj 24.09.2020.
Ivan Domazet Učinkovitost vjetrobrana Goran Gjetvaj 24.09.2020.
Anđela Dukić Aeroakustika građevinskih objekata Goran Gjetvaj 09.07.2020.
Boris Mijić Zaštita prometa od zapuha vjetra Goran Gjetvaj 20.02.2020.
Antonela Musa Modeliranje dinamike ortofosfata pri radu elektrokoagulacijskog uređaja sa željeznim elektrodama Goran Gjetvaj 04.07.2019.
Đurđica Dugalić Aerodinamičko opterećenje na plastenik Goran Gjetvaj 20.09.2018.
Lana Alberta Hadaš Primjena elektrokoagulacije s inoks elektrodama za smanjenje koncentracije amonijaka Goran Gjetvaj 20.09.2018.
Toni Holjević Optimalizacija zahvata vode iz vodotoka Goran Gjetvaj 29.06.2017.
Mia Hering Hidraulički odnos jezera Savica i rijeke Save Goran Gjetvaj 22.09.2016.
Fran Mažuranić Primjena Venturijevog suženja Goran Gjetvaj 22.09.2016.
Ivan Sokol Otpornost riječnih pragova na hidrauličku eroziju Goran Gjetvaj 30.06.2016.
Vanja Kraljić Stabilnost pragova u otvorenom koritu Goran Gjetvaj 24.09.2015.
Nino Dundara Analiza mogućnosti prihranjivanja akumulacije Butoniga Goran Gjetvaj 19.02.2015.
Ivan Jurišić Utjecaj vjetra na lagane građevinske konstrukcije Goran Gjetvaj 19.02.2015.
Marko Dogančić Hidrokinetičke turbine Goran Gjetvaj 03.07.2014.
Ivana Bartolić Hidraulička erozija hidrotehničkih nasipa Goran Gjetvaj 26.09.2013.
Jadran Berbić Fizikalni modeli hidrauličke erozije hidrotehničkih nasipa Goran Gjetvaj 26.09.2013.
Krunoslav Štivičić Infiltracija naftnih derivata u vodonosni sloj Goran Gjetvaj 04.07.2013.
Desana Štambuk Analiza turbulencije iza vjetrobrana Goran Gjetvaj 07.07.2011.