Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 5 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Krešimir Cerovečki Nestationarne pojave u tlačnom cjevovodu Goran Gjetvaj 05.12.2013.
Vedrana Zorčec Hidraulički proračun magistralnog cjevovoda Totovec - Orehovica Goran Gjetvaj 07.07.2011.
Vedran Žabka Bilans vode u agropedološkim formacijama Goran Gjetvaj 14.04.2011.
Martina Tadić Nestacionirano tečenje u vodovodnoj mreži Goran Gjetvaj 10.02.2011.
Dijana Galunić Krajačić Model propagacije vodnog vala kroz staro korito Drave kod Varaždina Goran Gjetvaj 17.09.2010.