Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 4 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Martina Zagvozda Nosivi sloj kolničkih konstrukcija nerazvrstanih cesta s biopepelom kao vezivom Tatjana Rukavina 21.12.2018.
Josipa Domitrović Optimizacija sastava nevezanih nosivih slojeva kolničkih konstrukcija s dodatkom recikliranog asfaltnog agregata Tatjana Rukavina 17.07.2015.
Ivana Barišić Optimizacija sustava cementom stabiliziranih nosivih slojeva kolničkih konstrukcija sa zgurom Tatjana Rukavina 21.12.2012.
Miroslav Šimun Novi pristup sustavu hidroizolacija - asfaltni kolnik mostova Tatjana Rukavina 16.07.2012.