Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 301 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Saša Ahac Oblikovanje izvangradskih kružnih raskrižja na načelima geometrije kretanja vozila Vesna Dragčević 11.04.2014.
Maja Ahac Mehaničko-empirijski model promjene širine tramvajskog kolosijeka tijekom eksploatacije Stjepan Lakušić 20.12.2013.
Vasilij Andrejev Prilog teoriji oscilacija krute ploče i njezinoj primjeni na proračun dinamički opterećenih temelja - - 20.06.1952.
Boris Androić Vjerojatnost otkazivanja nosivosti čeličnih željezničkih mostova zbog zamaranja - - 01.07.1987.
Milutin Anđelić Visokostijeni nosač opterećen u srednjoj ravnini - - 13.11.1972.
Barbara Angeli-Radovani Prilog eksperimentalnoj podlozi za nelinearnu numeričku analizu betonskih konstrukcija - - 29.04.1987.
Dražen Aničić-Duvnjaković Postepeno smanjenje krutosti armiranobetonskih konstruktivnih elemenata izloženih seizmičkim utjecajima - - 19.02.1979.
Željko Arbanas Predviđanje ponašanja ojačanja stijenske mase analizama rezultata mjerenja izvedenih građevina - - 23.12.2004.
Josip Atalić Utjecaj kontaktnih naprezanja na nosivost tradicijskih kamenih stupova Damir Lazarević 18.04.2011.
Branimir Babić Utjecaj promjena u sastavu na inženjerska svojstva mješavine cementom stabiliziranog šljunka - - 18.12.1981.
Mario Bačić Kontrola kvalitete injektiranja štapnog sidra analizom dinamičkog odziva Danijela Jurić Kaćunić 23.07.2015.
Marina Bagarić Higrotermalno ponašanje ventiliranih teških ovojnica zgrada Ivana Banjad Pečur 09.07.2020.
Gojko Balabanić Numeričko modeliranje procesa korozije čelika armiranobetonskih konstrukcija u moru - - 26.05.1993.
Mladen Bandić Unapređenje procesa građenja primjenom informacijskog sistema - - 27.12.1988.
Ivana Banjad-Pečur Optimalizacija sastava betona za tunelske obloge - - 03.06.2002.
Darko Barbalić Tip-specifični indikatori hidroloških promjena za Dunavski sliv u Hrvatskoj Neven Kuspilić 19.02.2015.
Ana Baričević Doprinos razvoju održivog hibridnog mikroarmiranog betona primjenom produkata reciklaže otpadnih guma Dubravka Bjegović 14.11.2014.
Ivana Barišić Optimizacija sustava cementom stabiliziranih nosivih slojeva kolničkih konstrukcija sa zgurom Tatjana Rukavina 21.12.2012.
Marko Bartolac Svojstva predgotovljenih konstruktivnih elemenata s djelomičnom zamjenom armature recikliranim čeličnim vlaknima Joško Krolo 16.07.2015.
Vladimir Baziljević Tangencijalni naponi pri savijanju konzole čiji je poprečan presek sastavljen od pravougaonika - - 06.05.1954.