Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 209 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Davor Skejić Procjena pouzdanosti priključaka nosač-stup izvedenih kutnicima - - 28.05.2009.
Damir Bekić Prilog modeliranjui morfodinamičkih procesa u prirodnim vodotocima - - 23.04.2009.
Jelena Bleiziffer Gospodarenje velikim mostovima - - 20.04.2009.
Davorin Kolić Optimalizacija sustava mostova za velika premoštenja - - 12.03.2009.
Antonia Jaguljnjak Lazarević Ocjena točnosti numeričkog proračuna inženjerskih konstrukcija - - 30.09.2008.
Zlata Dolaček Alduk Upravljanje kvalitetom u projektno organiziranom građevinskom poduzeću - - 16.07.2008.
Ana Mandić Granična stanja postojećih mostova - - 30.05.2008.
Davor Grandić Proračunski postupci za ocjenu nosivosti i uporabljivosti betonskih konstrukcija oštećenih korozijom armature - - 06.03.2008.
Tamara Marić Upravljanje građevinskim projektima povezivanjem podataka o troškovima, vremenu i kvaliteti - - 27.06.2007.
Ružica Rosković Doprinos optimalizaciji izbora mješanih cemenata u okolišno održivoj proizvodnji betona - - 08.03.2007.
Višnja Tkalčević Pouzdanost saćastih nosača iz aspekta bočnog izvijanja - - 21.11.2006.
Tomislav Kišiček Progibi betonskih greda s FRP armaturom - - 14.07.2006.
Nives Ostojić Škomrlj Modeliranje S-krivulje troškova u fazi koncipiranja građevinskog projekta - - 21.12.2005.
Barbara Karleuša Unapređenje gospodarenja vodama korištenjem ekspertnog sustava - - 22.11.2005.
Goran Puž Analiza trajnosti postojećih armiranobetonskih lučnih mostova - - 21.11.2005.
Goran Lončar Hidrauličko modeliranje pronosa fizikalnih veličina - - 14.11.2005.
Branko Stojković Osiguranje stabilnosti primarne podgrade cestovnih tunela u sedimentnim stijenama - - 07.10.2005.
Sanja Dimter svojstva stabilizacijskih mješavina namjenjenih gradnji cesta - - 07.06.2005.
Marijan Skazlić Mikroarmirani predgotovljeni elementi sekundarne tunelske obloge - - 25.05.2005.
Fulya Inal Model upravljanja rizicima korištenja građevinskih strojeva na izgradnji autoceste / Risk management model for construction equipment in motorway projects - - 06.05.2005.