Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 25 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Hrvoje Marinović Analiza posmičnih naprezanja Mladenko Rak 23.09.2014.
Matej Šarušić Ekscentrično opterećenje kratkih štapova Mladenko Rak 23.09.2014.
Mislav Vlahov Savijanje kompozitnih nosača Mladenko Rak 23.09.2014.
Jure Perić Savijanje nosača u području plastičnosti Mladenko Rak 23.09.2014.
Jure Čuljak Nosači na elastičnoj podlozi Mladenko Rak 23.09.2014.
Marija Held Savijanje s poprečnim silama Mladenko Rak 23.09.2014.
Miroslav Kačavenda Izvijanje štapova Mladenko Rak 23.09.2014.
Amalija Maruna Teorije čvrstoće Mladenko Rak 16.09.2014.
Josip Vučenović Ekscentrično opterećenje kratkih štapova Mladenko Rak 24.09.2013.
Marijana Čančar Tenzor deformacija i njegova svojstva Mladenko Rak 24.09.2013.
Ivan Obad Izvijanje štapova u elastičnom području Mladenko Rak 24.09.2013.
Mario Kus Torzija štapova Mladenko Rak 24.09.2013.
Andrea Jujnović Savijanje sastavljenih nosača Mladenko Rak 17.09.2013.
Tomislav Ladišić Savijanje s poprečnim silama Mladenko Rak 09.07.2013.
Damir Pervan Analitičko i grafoanalitičko određivanje elastičnih linija nosača Mladenko Rak 02.10.2012.
Marko Maršić Savijanje štapova Mladenko Rak 02.10.2012.
Juraj Šteib Savijanje sastavljenih nosača Mladenko Rak 25.09.2012.
Domagoj Nikolac Ekscentrično opterećenje kratkih štapova Mladenko Rak 25.09.2012.
Petar Lukić Torzija štapova Mladenko Rak 25.09.2012.
Tomislav Jajtić Analiza posmičnih naprezanja Mladenko Rak 25.09.2012.