Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 32 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Luka Bezinović Naprezanja i deformacije kompozitnih štapova izloženih vanjskom tlaku i promjeni temperature Diana Šimić 02.10.2012.
Bernard Musulin Dimenzioniranje ravnih štapova izloženih savijanju iz uvjeta čvrstoće i krutosti Diana Šimić 02.10.2012.
Šime Serdarević Glavna naprezanja i trajektorije naprezanja pri savijanju nosača Diana Šimić 25.09.2012.
Antonija Novak Proračun naprezanja u nosaču opterećenog na savijanje Diana Šimić 25.09.2012.
Antonija Kolić Aksijalno udarno opterećenje štapa promjenljivog poprečnog presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Branimir Kirin Potencijalna energija ravnih štapova opterećenih na torziju Diana Šimić 25.09.2012.
Tea Horvat Proračun sastavljenih limenih nosača izloženih savijanju Diana Šimić 25.09.2012.
Martina Carić Naprezanja i deformacije kompozitnog nosača pod djelovanjem poprečnog opterećenja Diana Šimić 25.09.2012.
Jan Sviben Postupci određivanja deformacija pri savijanju ravnog štapa Diana Šimić 25.09.2012.
Ivana Srednoselec Proračun naprezanja nosača Z-profila prema teoriji tankostijenih nosača otvorenog poprečnog presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Filip Barišić Dimenzioniranje čelične podrožnice Z-presjeka izložene poprečnom opterećenju koje djeluje u vertikalnoj ravnini koja prolazi težištem presjeka Diana Šimić 25.09.2012.
Ivana Domović Potencijalna energija deformacija obostrano upetog nosača istodobno opterećenog momentom torzije, aksijalnom silom i promjenom temperature Diana Šimić 27.09.2011.
Zvonimir Barać Postupci određivanja progiba i kuta zaokreta nosača opterećenog na savijanje Diana Šimić 27.09.2011.
Martina Pavlović Proračun naprezanja u podrožnici industrijske hale Diana Šimić 13.09.2011.
Lea Crnek Naprezanja i deformacije posuda tankih stijenki Diana Šimić 13.09.2011.
Goran Diklić Dimenzioniranje nosača tribine prema uvjetima čvrstoće Diana Šimić 04.10.2010.
Marko Barišić Dinamička naprezanja u štapovima Diana Šimić 04.10.2010.
Ivan Čamber Grafoanalitički postupak određivanja progiba i kuta zaokreta nosača Diana Šimić 28.09.2010.
Jasna Grbas Stanje naprezanja i proračun progiba kompozitnog nosača Diana Šimić 28.09.2010.
Marijana Pakrac Savijanje kompozitnih nosača Diana Šimić 14.09.2010.