Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 39 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Mateja Blažević Podmorski ispust sustava javne odvodnje grada Vodice Davor Malus 12.09.2008.
Marina Bubalo Model kakvoće rijeke Save kod Slavonskog broda Davor Malus 25.09.2008.
Ivana Ivić Obrada mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Davor Malus 15.10.2008.
Monika Jakuš Membranske tehnologije u pročišćavanju otpadnih voda Davor Malus 15.10.2008.
Tomislav Medved Uklanjanje dušika iz otpadnih voda Davor Malus 15.09.2009.
Božo Bubalo Model kvalitete vode Davor Malus 29.09.2009.
Filip Gjetvaj Unos kisika i aeracijska oprema Davor Malus 29.09.2009.
Matija Kovačić Uklanjanje fosfora iz otpadnih voda Davor Malus 29.09.2009.
Hrvoje Sastić Anaerobna stabilizacija mulja Davor Malus 05.10.2009.
Mario Franković Postupci sa biološkim filmom Davor Malus 06.07.2010.
Nenad Herceg Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda-Dezinfekcija efluenata Davor Malus 28.09.2010.
Ante Florani Tehnologije pročišćavanja balastnih voda Davor Malus 04.10.2010.
Anton Vojnić Kontrola raspršenih izvora onečišćenja Davor Malus 04.10.2010.
Tomislav Marčinković Model podmorskog ispusta Davor Malus 25.01.2011.
Anamarija Lisjak Mali uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Davor Malus 03.10.2011.
Iva Maltar Eutrofikacija jezera Davor Malus 03.10.2011.
Ivana Pisačić Termička obrada mulja Davor Malus 03.10.2011.
Sara Buljat Flotacija otopljenim zrakom Davor Malus 16.09.2014.
Ivan Razlog Projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 5.500ES Davor Malus 16.09.2014.
Dorja Tečić Uređaji II. stupnja pročišćavanja otpadnih voda kapaciteta 2000ES Davor Malus 16.09.2014.