Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 79 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Juraj Drašković Potencijalna energija-opći teoremi Joško Krolo 26.09.2017.
Marina Markotić Savijanje ravnih i zakrivljenih štapova-proračun i odabir racionalnog oblika poprečnog presjeka Joško Krolo 26.09.2017.
Kristina Falak Korištenje različitih metoda proračuna pomaka konstrukcija Joško Krolo 26.09.2017.
Valentina Pogačić Eksperimentalna analiza čeličnog nosača opterećenog na savijanje Joško Krolo 26.09.2017.
Filip Sliško Gubitak stabilnosti štapova u elastičnom i plastičnom području Joško Krolo 12.09.2017.
Suzana Ereiz Elasto plastična analiza štapova (teorija plastičnosti) Joško Krolo 12.09.2017.
Matea Došen Dimenzioniranje konstruktivnih elemenata pri višeosnom stanju naprezanja (hipoteze loma) Joško Krolo 11.07.2017.
Dorijan Sabljak Proračun i primjena jezgre poprečnog presjeka Joško Krolo 11.07.2017.
Armando Kanižaj Složeno opterećenje štapova-jezgra poprečnog presjeka Joško Krolo 28.02.2017.
Matej Kramarić Gubitak elastične stabilnosti štapova opterećenih na tlak Joško Krolo 27.09.2016.
Petar Todorić Izvijanje štapova u elastičnom i plastičnom području Joško Krolo 27.09.2016.
Roko Rezo Proračun konstrukcija prema graničnim stanjima (teorija plastičnosti) Joško Krolo 27.09.2016.
Armando Marossini Proračun nosača na tlu kao elastičnoj podlozi Joško Krolo 27.09.2016.
Rajko Rodin Teorije čvrstoće-primjena i usporedbe Joško Krolo 27.09.2016.
Matej Batinić Središte posmika kod tankostijenih otvorenih profila Joško Krolo 27.09.2016.
Mia Gradaščević Proračun pomaka na konstrukcijama Joško Krolo 05.07.2016.
Jelena Bilić Hipoteze loma pri višeosnom stanju naprezanja Joško Krolo 22.09.2015.
Elena Miletić Teorijsko i eksperimentalno određivanje središta posmika Joško Krolo 22.09.2015.
Matija Adaković Proračun konstrukcija po teoriji plastičnosti Joško Krolo 22.09.2015.
Ivan Čudina Konstrukcija i primjena jezgre poprečnog presjeka Joško Krolo 15.09.2015.