Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 50 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Anamarija Alagušić Betoni hidrotehničkih građevina Nina Štirmer 15.09.2015.
Ante Gašpar Betoniranje u ekstremnim klimatskim uvjetima Nina Štirmer 07.07.2015.
Kristina Rogar Certificiranje održivosti zgrada Nina Štirmer 03.10.2011.
Luka Škalabrin Fizikalna i mehanička svojstva drva Nina Štirmer 29.09.2009.
Kristina Vujnović Geopolimerni betoni Nina Štirmer 13.09.2016.
Matej Palorec Gospodarenje građevnim otpadom Nina Štirmer 23.02.2021.
Vinko Radoš Građevni proizvodi od metala i legura Nina Štirmer 22.09.2020.
Hrvoje Patekar Ispitivanje mehaničkih svojstava gradiva Nina Štirmer 25.09.2008.
Ana Trković Mehanizmi oštećenja industrijskih podova Nina Štirmer 29.09.2009.
Filip Lavriv Metode ispitivanja betona i armature u konstrukcijama Nina Štirmer 27.09.2011.
Tomislav Stolnik Metodologija procjene životnog ciklusa građevnih proizvoda Nina Štirmer 26.02.2013.
Lara Grigić Mineralni dodaci betonu Nina Štirmer 10.09.2019.
Tea Slavica Modeli za predviđanje skupljanja i puzanja betona Nina Štirmer 04.10.2010.
Tomislav Podbojec Nerazorne metode za ocjenu stanja drva u konstrukcijama Nina Štirmer 29.09.2009.
Marina Alagušić Ocjena stanja armiranobetonskih mostova Nina Štirmer 13.09.2011.
Goran Vukanović Odabir materijala za građenje u skladu s principima održivosti Nina Štirmer 28.09.2010.
Vice Perić Određivanje reoloških svojstava samozbijajućeg betona Nina Štirmer 14.09.2010.
Antoni Stojanović Održivi građevinski materijali Nina Štirmer 15.09.2009.
Lucija Barišić Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje samozbijajućeg betona s polimernim vlaknima Nina Štirmer 10.07.2018.
Mateja Fabečić Plastično skupljanje samozbijajućeg betona s polimernim vlaknima iz otpadnih guma Nina Štirmer 26.09.2017.