Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 43 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Alen Hećimović Hidraulička analiza podmorskog ispusta Goran Gjetvaj 12.09.2017.
Andrija Stipić Podzemne vode u zagrebačkom vodonosniku Goran Gjetvaj 15.09.2015.
Ante Gazić Tečenje podzemnih voda-zdenci Goran Gjetvaj 23.02.2021.
Ante Kovačević Aerodinamičke sile na jedrilicu Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Antonio Markelić Utjecaj vjetra na građevinske konstrukcije Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Bernard Pauzar Nanos u vodotocima Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Bono Galić Tlak vodenih para Goran Gjetvaj 13.09.2016.
Borna Doračić Hidraulička analiza retencije Rudarska Gradna Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Dajana Zarić Infiltracija površinskih voda kroz nesaturiranu zonu Goran Gjetvaj 23.09.2014.
David Kelava Utjecaj pošumljavanja na brzinu vjetra u atmosferskom graničnom sloju Goran Gjetvaj 22.09.2020.
Dejan Zeman Metode mjerenja protoka Goran Gjetvaj 25.09.2012.
Dominik Kečkeš Pronos tvari tokom podzemnih voda Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Dora Šelaj Hidraulička analiza podsljemenskih retencija Goran Gjetvaj 12.09.2017.
Ervin Karabegović Metode određivanja koeficijenta filtracije Goran Gjetvaj 25.09.2012.
Fran Mažuranić Numerički model toka vode kroz nesaturirano tlo Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Hrvoje Dugandžić Metode određivanja koeficijenta vodopropusnosti Goran Gjetvaj 27.09.2016.
Iva Dutković Test integralnog probnog crpljenja Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Ivan Crnčec Vjetroelektrane Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Ivan Crnković Tečenje u otvorenim koritima Goran Gjetvaj 25.09.2012.
Ivana Stipić Stacionarno jednoliko tečenje u otvorenom koritu Goran Gjetvaj 27.09.2011.