Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 50 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Alma-Dina Bašić Utjecaj pepela s dna peći na svojstva betona Nina Štirmer 25.09.2018.
Ana Pavić Proizvodnja i ispitivanje asfaltnih mješavina Nina Štirmer 22.09.2020.
Ana Trković Mehanizmi oštećenja industrijskih podova Nina Štirmer 29.09.2009.
Ana Kuzmanić Procjena životnog ciklusa građevinskih materijala Nina Štirmer 27.09.2011.
Anamarija Alagušić Betoni hidrotehničkih građevina Nina Štirmer 15.09.2015.
Ante Gašpar Betoniranje u ekstremnim klimatskim uvjetima Nina Štirmer 07.07.2015.
Antoni Stojanović Održivi građevinski materijali Nina Štirmer 15.09.2009.
Antonia Soldo Primjena reometara za proučavanje tečenja betona Nina Štirmer 04.10.2010.
Filip Kalinić Primjena 3-D tiska u tehnologiji betona Nina Štirmer 23.09.2014.
Filip Lavriv Metode ispitivanja betona i armature u konstrukcijama Nina Štirmer 27.09.2011.
Goran Vukanović Odabir materijala za građenje u skladu s principima održivosti Nina Štirmer 28.09.2010.
Grga Aleksić Primjena stakla u građevinarstvu Nina Štirmer 24.09.2019.
Hrvoje Patekar Ispitivanje mehaničkih svojstava gradiva Nina Štirmer 25.09.2008.
Ivan Čolić Pregled armiranobetonskih konstrukcija pod vodom Nina Štirmer 05.07.2016.
Ivan Piasevoli Usporedba sustava certificiranja održivosti zgrada Nina Štirmer 25.09.2018.
Ivan Milinović Vrste i svojstva keramičkih građevnih proizvoda Nina Štirmer 24.09.2013.
Jakov Kolega Uvaljani beton Nina Štirmer 07.07.2015.
Jurica Matošević Svojstva betona od recikliranog agregata Nina Štirmer 29.09.2009.
Kristina Vujnović Geopolimerni betoni Nina Štirmer 13.09.2016.
Kristina Rogar Certificiranje održivosti zgrada Nina Štirmer 03.10.2011.