Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 16 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Jurica Brkić Analiza djelovanja na brodsku prevodnicu Marko Pršić 29.09.2009.
Želimir Alvađ Dimenzioniranje gravitacijskog keja Marko Pršić 29.09.2009.
Marija-Angela Reić Izračun parametara valova mjerenih u valnom kanalu Marko Pršić 05.10.2009.
Dean Červar Izračun tlakova na perforirani obalni zid na osnovu mjerenja u valnom kanalu Marko Pršić 04.10.2010.
Martin Gačić Komparacija teorijskih spektralnih opisa Marko Pršić 24.09.2013.
Tomislav Šanta Kriteriji za oblikovanje marina Marko Pršić 28.09.2010.
Ana Dejanović Marina Červar Marko Pršić 15.10.2008.
Ivona Menalo Novi modeli proračuna prelijevanja nekih obalnih konstrukcija Marko Pršić 25.09.2012.
Manda Dalić Organizacija i moderne tehnologije velikih svjetskih luka Marko Pršić 24.09.2013.
Andro Jakulica Prelijevanje vertikalnog zida valovima Marko Pršić 11.09.2012.
Josip Kovačević Presjek nasipnog lukobrana Marko Pršić 15.09.2009.
Tomislav Kolega Projekt poprečnog presjeka vertikalnog lukobrana Marko Pršić 27.09.2011.
Kristina Legac Proračun dubokovodnih valnih parametara ispred Dubrovnika metodom niza godišnjih ekstrema Marko Pršić 17.09.2013.
Tomislav Šujeranović Razvitak nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj Marko Pršić 03.10.2011.
Tea Polak Tipovi nasipnih lukobrana Marko Pršić 25.09.2012.
Romana Jelić Tipovi nasipnih lukobrana Marko Pršić 28.06.2011.