Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 56 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Anamarija Alagušić Betoni hidrotehničkih građevina Nina Štirmer 15.09.2015.
Marina Alagušić Ocjena stanja armiranobetonskih mostova Nina Štirmer 13.09.2011.
Grga Aleksić Primjena stakla u građevinarstvu Nina Štirmer 24.09.2019.
Marko Babić Primjena metala i legura u građevinarstvu Nina Štirmer 24.09.2013.
Lucija Barišić Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje samozbijajućeg betona s polimernim vlaknima Nina Štirmer 10.07.2018.
Alma-Dina Bašić Utjecaj pepela s dna peći na svojstva betona Nina Štirmer 25.09.2018.
Martina Bogić Volumenske deformacije mortova s pepelom drvne biomase Nina Štirmer 21.09.2021.
Slaven Cvitanović Polimerni materijali-podjela, svojstva, primjena Nina Štirmer 25.09.2008.
Marija Čeović Upotreba recikliranog stakla u građevinarstvu Nina Štirmer 29.09.2009.
Ivan Čolić Pregled armiranobetonskih konstrukcija pod vodom Nina Štirmer 05.07.2016.
Mateja Fabečić Plastično skupljanje samozbijajućeg betona s polimernim vlaknima iz otpadnih guma Nina Štirmer 26.09.2017.
Ante Gašpar Betoniranje u ekstremnim klimatskim uvjetima Nina Štirmer 07.07.2015.
Lara Grigić Mineralni dodaci betonu Nina Štirmer 10.09.2019.
Emma Horvat Utjecaj mineralnih dodataka na svojstva betona Nina Štirmer 13.07.2021.
Ana Jakopec Korozijska otpornost čelične armature u mortovima s pepelom drvne biomase Nina Štirmer 21.09.2021.
Filip Kalinić Primjena 3-D tiska u tehnologiji betona Nina Štirmer 23.09.2014.
Jakov Kolega Uvaljani beton Nina Štirmer 07.07.2015.
Mario Kuća Svojstva masivnog betona Nina Štirmer 02.10.2012.
Matija Kušt Registracija tvari prema Uredbi REACH Nina Štirmer 11.09.2018.
Ana Kuzmanić Procjena životnog ciklusa građevinskih materijala Nina Štirmer 27.09.2011.