Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 2257 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Marina Cindrić Projektiranje u stijenskom inženjerstvu Meho-Saša Kovačević 21.09.2021.
Alen Ćenanović Analiza hidrograma velikih voda na VS Zagreb Kristina Potočki 21.09.2021.
Dora Bodrožić Određivanje dielektrične konstante betona za frekvencije radara Ana Baričević 21.09.2021.
Robert Buzjak Numerički proračun konstrukcije stambene zgrade Mladen Meštrović 21.09.2021.
Ivanka Čuljak Staklena pročelja Nikolina Vezilić Strmo 21.09.2021.
Ana Antunović Metode mjerenja protoka u otvorenim koritima Goran Gjetvaj 21.09.2021.
Mario Barlović Analiza opasnosti od poplava mora na području Dubrovačko-neretvanske županije Damir Bekić 21.09.2021.
Viktor Blašković Izvijanje stupova Marko Bartolac 21.09.2021.
Ema Borčić Analiza opasnosti od poplava mora na području Zadarske županije Damir Bekić 21.09.2021.
Ivna Burazin Kriteriji popuštanja i loma Marko Bartolac 21.09.2021.
Vlatka Bačvar Armirano betonski pragovi Stjepan Lakušić 21.09.2021.
Antonija Čondić Usporedba različitih postupaka proračuna za čelične elemente izložene tlaku i savijanju Ivan Ćurković 21.09.2021.
Stipe Alar Skupljanje cementnih kompozita visoke čvrstoće ojačanih vlaknima Ana Baričević 21.09.2021.
Katarina Andačić Završne obloge vanjskih prostora zgrada Silvio Bašić 21.09.2021.
Andrea Banić Prijelazne naprave u mostovima Anđelko Vlašić 21.09.2021.
Monika Barbarić Primjena vlakova s pogonom na vodik Stjepan Lakušić 21.09.2021.
Vlaho Bender Obnova tradicionalnih kamenih kuća Nikolina Vezilić Strmo 21.09.2021.
Dorotea Biškup Montažna gradnja Nikolina Vezilić Strmo 21.09.2021.
Martina Bogić Volumenske deformacije mortova s pepelom drvne biomase Nina Štirmer 21.09.2021.
Ivana Divić Proračun elemenata zidane stambene zgrade Tomislav Kišiček 21.09.2021.