Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 77 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Doris Bugarija Fizikalna svojstva zgrada Silvio Bašić 22.09.2020.
Danijel Zečević Metalne i drvene nosive konstrukcije u zgradarstvu Silvio Bašić 22.09.2020.
Dinka Mustapić Protuklizne podne obloge u interijeru Silvio Bašić 22.09.2020.
Andrej Konjevod Usporedba temeljenja kod klasično građenih zgrada i n-zeb zgrada Silvio Bašić 22.09.2020.
Petar Zubonja Višestambene zgrade sa drvenom nosivom konstrukcijom Silvio Bašić 08.09.2020.
Tarja Horvat Zelena pročelja Silvio Bašić 24.09.2019.
Adis Gerin Drvene visoke zgrade Silvio Bašić 24.09.2019.
Andrija Nikić Drvene obloge pročelja Silvio Bašić 24.09.2019.
Katarina Juričić Pametne zgrade Silvio Bašić 24.09.2019.
Veronika Tušek Nisko-energetske kuće Silvio Bašić 24.09.2019.
Jelena Periša Tradicijska gradnja kamenom Silvio Bašić 10.09.2019.
Emanuel Škrtić Obilježja klasičnih ravnih i zelenih krovova Silvio Bašić 10.09.2019.
Antonela Zubonja Drvene konstrukcije-montažni sustav Silvio Bašić 25.09.2018.
Ana Kores Prefabricirani armiranobetonski sustavi-skeletni sustavi Silvio Bašić 25.09.2018.
Antonio Džeko Primjena vlaknasto-cementnih ploča u zgradarstvu Silvio Bašić 25.09.2018.
Patricia Blažić Primjena kamena za završne obloge zgrada Silvio Bašić 25.09.2018.
Enis Galijašević Drvene konstrukcije-sustav punih stijena Silvio Bašić 25.09.2018.
Kruno Živković Sustavi gradnje opekarskim elementima Silvio Bašić 11.09.2018.
Anton Kralj Staklena pročelja Silvio Bašić 11.09.2018.
Martina Dorkin Visoke zgrade s drvenom nosivom konstrukcijom Silvio Bašić 11.09.2018.