Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 26 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Bojan Adamović Jednoliko tečenje u otvorenim vodotocima male hrapavosti Vladimir Andročec 03.10.2011.
Goran Begonja Fizikalni model stacionarnog tečenja u cjevovodu pod tlakom Vladimir Andročec 27.09.2011.
Tomislav Božinović Nejednoliko tečenje u pravokutnom kanalu Vladimir Andročec 29.09.2009.
Antun Briški Sniženje razina podzemnih voda u građevinskoj jami Vladimir Andročec 06.07.2010.
Branimir Brizar Vodozahvati i njihova upotreba Vladimir Andročec 17.09.2013.
Robert Carin Istjecanje u hidrotehnici Vladimir Andročec 24.09.2013.
Davor Horaček Numerička analiza nejednolikog strujanja u otvorenom koritu Vladimir Andročec 04.10.2010.
Krunoslav Kuzmić Hidraulika građevne jame Vladimir Andročec 05.10.2009.
Ružica Marić Otpor oblika u struji tekućina Vladimir Andročec 02.10.2012.
Petar Marić Vodni skok i slapište Vladimir Andročec 02.10.2012.
Matko Marušić Mjerenja hidrauličkih veličina Vladimir Andročec 28.09.2010.
Luka Mijolović Preljevi Vladimir Andročec 09.07.2013.
Luka Morić Matematički i fizikalni modeli u hidrotehnici Vladimir Andročec 24.09.2013.
Dušan Nestorović Modeliranje u hidrotehnici - složene građevine Vladimir Andročec 24.09.2013.
Hrvoje Nikić Hidrauličke karakteristike vodnog skoka Vladimir Andročec 04.10.2010.
Ivan Panjkret Nejednoliko strujanje u blago nagnutom koritu Vladimir Andročec 24.09.2013.
Viktor Pernjek Odnos spregnutih dubina u vodnom skoku Vladimir Andročec 02.10.2012.
Iva Pervan Disipacija energije u vodnom skoku Vladimir Andročec 02.10.2012.
Daša Sinanović Hidraulika kanalske mreže Vladimir Andročec 29.09.2009.
Mariela Sjekavica Koeficijenti hrapavosti za vegetativne površine plavljenja Vladimir Andročec 13.09.2011.