Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 27 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Sanja Pavlić Idejni projekt armirano betonskog razupornog cestovnog mosta Jure Radić 23.09.2014.
Robert Šarić Idejni projekt armirano betonskog željezničkog mosta Jure Radić 24.09.2013.
Fran Ivezić Montažna gradnja masivnih sandučastih mostova Jure Radić 02.10.2012.
Ivan Pernar Rušenja mostova u fazi gradnje Jure Radić 02.10.2012.
Damir Glavaš Okvirni armiranobetonski mostovi Jure Radić 03.10.2011.
Nikola Pekas Mostovi od predgotovljenih elemenata Jure Radić 03.10.2011.
Nevena Kordun Pokretni mostovi Jure Radić 03.10.2011.
Jakov Pažanin Veliki prijelazi mostovima Jure Radić 27.09.2011.
Josip Raos Rešetkasti cestovni mostovi Jure Radić 27.09.2011.
Vice Perkušić CFST lučni mostovi Jure Radić 27.09.2011.
Niko Gleđ Slobodna konzolna gradnja jadranskih lučnih mostova Jure Radić 13.09.2011.
Slaven Krivka Elastomerni ležajevi na mostovima Jure Radić 04.10.2010.
Nikola Andraši Oblikovanje grednih mostova Jure Radić 04.10.2010.
Ivan Krklec Izvedba mostova uzdužnim potiskivanjem Jure Radić 04.10.2010.
Josip Ljuban Stari most u Mostaru Jure Radić 04.10.2010.
Mihovil Smiljanić Donji ustroj mostova Jure Radić 28.09.2010.
Ante Radak Lučni nadvožnjak autoceste Jure Radić 28.09.2010.
Ivan Radić Veliki gredni mostovi Jure Radić 05.10.2009.
Petar Bitanga Most preko rijeke dubrovačke Jure Radić 29.09.2009.
Marko Mostahinić Zidani lučni mostovi Jure Radić 29.09.2009.