Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 43 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Marin Begović Sila otpora oblika Goran Gjetvaj 27.09.2011.
Toni Bene Procjeđivanje ispod zagata Goran Gjetvaj 25.02.2020.
Josipa Brzić Primjena zakona održanja količine gibanja u rekreativne svrhe Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Ivan Crnčec Vjetroelektrane Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Ivan Crnković Tečenje u otvorenim koritima Goran Gjetvaj 25.09.2012.
Lovre Dijan Procjeđivanje ispod zagata Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Marko Dodig Primjena Bernoullijeve jednadžbe Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Borna Doračić Hidraulička analiza retencije Rudarska Gradna Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Hrvoje Dugandžić Metode određivanja koeficijenta vodopropusnosti Goran Gjetvaj 27.09.2016.
Iva Dutković Test integralnog probnog crpljenja Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Marko Fučkar Metode mjerenja protoka Goran Gjetvaj 03.10.2011.
Bono Galić Tlak vodenih para Goran Gjetvaj 13.09.2016.
Ante Gazić Tečenje podzemnih voda-zdenci Goran Gjetvaj 23.02.2021.
Matea Gudelj Aerodinamičke sile Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Alen Hećimović Hidraulička analiza podmorskog ispusta Goran Gjetvaj 12.09.2017.
Mia Hering Buka generirana elementima fasade Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Toni Holjević Model tečenja u Riječini Goran Gjetvaj 15.09.2015.
Jeronim Hrkać Riblje staze Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Josip Husajina Idejno rješenje brane Goran Gjetvaj 27.09.2016.
Kristian Ilić Analiza preljevanja preko preljeva Goran Gjetvaj 10.07.2018.