Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 26 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Josip Šešok Eksperimentalno određivanje karakteristika vodnog skoka Vladimir Andročec 18.02.2014.
Tomislav Božinović Nejednoliko tečenje u pravokutnom kanalu Vladimir Andročec 29.09.2009.
Daša Sinanović Hidraulika kanalske mreže Vladimir Andročec 29.09.2009.
Krunoslav Kuzmić Hidraulika građevne jame Vladimir Andročec 05.10.2009.
Antun Briški Sniženje razina podzemnih voda u građevinskoj jami Vladimir Andročec 06.07.2010.
Matko Marušić Mjerenja hidrauličkih veličina Vladimir Andročec 28.09.2010.
Davor Horaček Numerička analiza nejednolikog strujanja u otvorenom koritu Vladimir Andročec 04.10.2010.
Hrvoje Nikić Hidrauličke karakteristike vodnog skoka Vladimir Andročec 04.10.2010.
Matija Tomić Određivanje koeficijenta prelijevanja upotrebom potencijalne teorije Vladimir Andročec 04.10.2010.
Antonijo Vulić Razvoj graničnog sloja na ravnoj ploči Vladimir Andročec 04.10.2010.
Mariela Sjekavica Koeficijenti hrapavosti za vegetativne površine plavljenja Vladimir Andročec 13.09.2011.
Jelena Špika Proračun jednolikog toka u prizmatičnom koritu glavnog i inundacijskog toka Vladimir Andročec 13.09.2011.
Goran Begonja Fizikalni model stacionarnog tečenja u cjevovodu pod tlakom Vladimir Andročec 27.09.2011.
Ivan Škaro Utjecaj površinske napetosti na prelijevanje Vladimir Andročec 27.09.2011.
Bojan Adamović Jednoliko tečenje u otvorenim vodotocima male hrapavosti Vladimir Andročec 03.10.2011.
Petar Marić Vodni skok i slapište Vladimir Andročec 02.10.2012.
Ružica Marić Otpor oblika u struji tekućina Vladimir Andročec 02.10.2012.
Viktor Pernjek Odnos spregnutih dubina u vodnom skoku Vladimir Andročec 02.10.2012.
Iva Pervan Disipacija energije u vodnom skoku Vladimir Andročec 02.10.2012.
Luka Mijolović Preljevi Vladimir Andročec 09.07.2013.