Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 39 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Mateja Fabečić Plastično skupljanje samozbijajućeg betona s polimernim vlaknima iz otpadnih guma Nina Štirmer 26.09.2017.
Kristina Vujnović Geopolimerni betoni Nina Štirmer 13.09.2016.
Ivan Čolić Pregled armiranobetonskih konstrukcija pod vodom Nina Štirmer 05.07.2016.
Anamarija Alagušić Betoni hidrotehničkih građevina Nina Štirmer 15.09.2015.
Jakov Kolega Uvaljani beton Nina Štirmer 07.07.2015.
Ante Gašpar Betoniranje u ekstremnim klimatskim uvjetima Nina Štirmer 07.07.2015.
Filip Kalinić Primjena 3-D tiska u tehnologiji betona Nina Štirmer 23.09.2014.
Tajana Marjanović Struktura građevinskih materijala Nina Štirmer 24.09.2013.
Marko Babić Primjena metala i legura u građevinarstvu Nina Štirmer 24.09.2013.
Marko Škarica Vrste i svojstva bitumenskih građevnih proizvoda Nina Štirmer 24.09.2013.
Ivan Milinović Vrste i svojstva keramičkih građevnih proizvoda Nina Štirmer 24.09.2013.
Pamela Miletić Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda Nina Štirmer 17.09.2013.
Tomislav Stolnik Metodologija procjene životnog ciklusa građevnih proizvoda Nina Štirmer 26.02.2013.
Mario Kuća Svojstva masivnog betona Nina Štirmer 02.10.2012.
Melani Vojvodić Procjena svojstava betona prema Eurokodu 2 i Model kodu 2010 Nina Štirmer 25.09.2012.
Kristina Rogar Certificiranje održivosti zgrada Nina Štirmer 03.10.2011.
Filip Lavriv Metode ispitivanja betona i armature u konstrukcijama Nina Štirmer 27.09.2011.
Martina Marčina Svojstva i primjena lijepljenog lameliranog drva Nina Štirmer 27.09.2011.
Ana Kuzmanić Procjena životnog ciklusa građevinskih materijala Nina Štirmer 27.09.2011.
Marina Alagušić Ocjena stanja armiranobetonskih mostova Nina Štirmer 13.09.2011.