Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 43 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ivana Stipić Stacionarno jednoliko tečenje u otvorenom koritu Goran Gjetvaj 27.09.2011.
Marko Fučkar Metode mjerenja protoka Goran Gjetvaj 03.10.2011.
Mia Hering Buka generirana elementima fasade Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Antonio Markelić Utjecaj vjetra na građevinske konstrukcije Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Fran Mažuranić Numerički model toka vode kroz nesaturirano tlo Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Marko Miloševski Zdenci Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Dajana Zarić Infiltracija površinskih voda kroz nesaturiranu zonu Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Borna Doračić Hidraulička analiza retencije Rudarska Gradna Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Matea Gudelj Aerodinamičke sile Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Toni Holjević Model tečenja u Riječini Goran Gjetvaj 15.09.2015.
Tomislav Krovinović Izmjena vode u jezeru Bundek Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Marko Perjan Otpornost hidrotehničkih nasipa na hidrauličku eroziju Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Andrija Stipić Podzemne vode u zagrebačkom vodonosniku Goran Gjetvaj 15.09.2015.
Mirela Periša Slapišta Goran Gjetvaj 26.06.2012.
Ivan Crnković Tečenje u otvorenim koritima Goran Gjetvaj 25.09.2012.
Ervin Karabegović Metode određivanja koeficijenta filtracije Goran Gjetvaj 25.09.2012.
Toni Marinić Vodoopskrba stambenog objekta Goran Gjetvaj 02.10.2012.
Marko Vukić Podzemne vode Goran Gjetvaj 02.10.2012.
Dejan Zeman Metode mjerenja protoka Goran Gjetvaj 25.09.2012.
Marin Begović Sila otpora oblika Goran Gjetvaj 27.09.2011.