Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 27 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Laura Dobravec Trendovi promjena snijega i leda u Hrvatskoj i Alpama Damir Bekić 23.02.2021.
Matej Lovošević Utjecaji oscilacija zračnih masa na klimu i vrijeme na području Hrvatske Damir Bekić 08.09.2020.
Antonio Marinac Prognoza protoka rijeke Drave metodom korelacija Damir Bekić 24.09.2019.
Luka Šikić Metoda linearnih rezervoara za propagaciju vodnog vala Damir Bekić 24.09.2019.
Matko Balenović Analiza osjetljivosti morfologije sliva i projektnog hijetograma na hidrogram otjecanja Damir Bekić 25.09.2018.
Luka Greguraš Analiza korelacije protoka i infiltracije na Dravskim hidroelektranama Damir Bekić 26.09.2017.
Rahela Mikulić Analiza hidrograma otjecanja na slivu rijeke Krapine Damir Bekić 27.09.2016.
Antonio Mrkić Proračun geomorfološkog trenutačnog jediničnog hidrograma Damir Bekić 27.09.2016.
Iva Soldo Određivanje vršnih protoka na slivu rijeke Krapinice Damir Bekić 27.09.2016.
Livija Šperanda Proračun direktnog otjecanja metodom SCS jediničnog hidrograma Damir Bekić 27.09.2016.
Anna Kalfić Proračun direktnog otjecanja metodom kinematskog vala Damir Bekić 27.09.2016.
Luka Mikulandra Prosječne količine oborine na slivu rijeke Krapine Damir Bekić 27.09.2016.
Ivan Malenica Jedinični hidrogrami na rijeci Krapinici Damir Bekić 22.09.2015.
Denis Bolić Hidrogrami direktnog i baznog otjecanja na rijeci Krapini Damir Bekić 22.09.2015.
Dijana Nastovski Analiza hidrograma velikih vodnih valova na Dravskim elektranama Damir Bekić 22.09.2015.
Ante Mihaljević Procjena maksimalnih protoka na rijeci Krapinici Damir Bekić 22.09.2015.
Ivan Benutić Prikaz hidroloških prilika za vrijeme vodnog vala na Savi 05/2014 Damir Bekić 07.07.2015.
Dominik Ivanjko Hidrogeološke prilike na Dravskim elektranama za vrijeme poplavnog vala 2012 Damir Bekić 23.09.2014.
Antonia Marević Hidrogeološke prilike na Dravskim elektranama za vrijeme poplavnog vala 2010 Damir Bekić 23.09.2014.
Bruno Matjašić Primjena satelitskih tehnologija u prognostičkoj hidrometeorologiji Damir Bekić 23.09.2014.