Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 22 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ema Pavić Troškovna metoda procjene tržišne vrijednosti nekretnina Maja-Marija Nahod 22.09.2020.
Borna Pojić Uporabna dozvola i tehnički pregled Maja-Marija Nahod 22.09.2020.
Lucija Holub Propisi BIMa u Europskoj uniji Maja-Marija Nahod 22.09.2020.
Aleksandra Petranović Propisi ispitivanja građevnih proizvoda Maja-Marija Nahod 22.09.2020.
Nina Brezak Tehnički propisi u graditeljstvu Maja-Marija Nahod 14.07.2020.
Hrvoje Horvatović Usporedba hrvatskog i međunarodnog sustava ishođenja dozvola Maja-Marija Nahod 14.07.2020.
Anthony Ninčević Propisi iz područja procijene vrijednosti nekretnina Maja-Marija Nahod 24.09.2019.
Lucija Buinac Regulatorni procesi investiranja u stanogradnji Maja-Marija Nahod 10.09.2019.
Ana Sušilović Nadležnosti inspekcije u području graditeljstva Maja-Marija Nahod 10.09.2019.
Karlo Sučić Usporedba hrvatskog i njemačkog sustava ishođenja dozvola za gradnju Maja-Marija Nahod 25.09.2018.
Antonio Ščavničar Propisi BIM-a u Velikoj Britaniji Maja-Marija Nahod 25.09.2018.
Mario Stanić Zahtjevi za gotovo-nula-energetske zgrade (nZEB) kroz propise Maja-Marija Nahod 25.09.2018.
Marija Biloš Odnosi i uloge sudionika u gradnji Maja-Marija Nahod 25.09.2018.
Silvia Škegro Zakonodavna regulacija zaštićenosti objekata u RH Maja-Marija Nahod 10.07.2018.
Saša Pejić Odredba ključ u ruke u graditeljstvu Maja-Marija Nahod 10.07.2018.
Katarina Vrčak Osnovna ugovaranja u građevinarstvu Maja-Marija Nahod 10.07.2018.
Damjan Rušnjak Javna nabava za usluge projektiranja u građevinarstvu Maja-Marija Nahod 26.09.2017.
Lucija Pugar Zaštita na radu kod rada na visini Maja-Marija Nahod 26.09.2017.
Vlatka Pintera Ugovaranje radova u građevinarstvu pod klauzulom ključ u ruke Maja-Marija Nahod 26.09.2017.
Dalibor Mitrović Ekološki aspekti zakonodavstva u graditeljstvu Maja-Marija Nahod 26.09.2017.