Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 19 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Alen Čaić Koliko vode može dati rijeka? Određivanje i primjena krivulje trajanja protoka Josip Petraš 11.09.2012.
Tomislav Knežević Usporedba metoda za analizu krivulja recesije hidrograma Josip Petraš 03.07.2012.
Hrvoje Pongrac Prikaz utjecaja topografskih i klimatskih faktora na oblik hidrograma otjecanja Josip Petraš 03.07.2012.
Antun Kovačević Utjecaj vlažnosti tla na vrijednosti CN (Curve Number) broja u SCS metodi Josip Petraš 22.02.2012.
Božo Plehan Pregled metoda za određivanje gubitaka oborine Josip Petraš 03.10.2011.
Tino Vrcelj Pregled metoda za određivanje vremena koncentracije sliva Josip Petraš 03.10.2011.
Belinda Brucker Trendovi i saznanja o modeliranju sliva Josip Petraš 03.10.2011.
Ivan Cerovski Utjecaj nagiba terena na vrijednosti CN (Curve Number) broja u SCS metodi Josip Petraš 03.10.2011.
Jadran Berbić Pregled metoda za definiranje hijetograma projektne kiše Josip Petraš 13.09.2011.
Antun Milašinčić Određivanje jediničnog hidrograma i S-krivulje Josip Petraš 15.02.2011.
Mihaela Plavec Analiza vjerojatnosti pojave velikih voda Josip Petraš 15.02.2011.
Marko Šamec Osnovna obrada hidroloških podataka sa tri vodomjerne stanice Josip Petraš 15.02.2011.
Matija Vrtačnik Analiza otjecanja sa sliva na temelju zadanog jediničnog hidrograma i S-krivulje Josip Petraš 04.10.2010.
Kristijan Grgac Analiza otjecanja sa sliva kao sustava Josip Petraš 28.09.2010.
Goran Jaković Proračun otjecanja sa brdskog dijela sliva Čučerske rijeke primjenom tri različite metode i usporedba dobivenih rezultata Josip Petraš 29.09.2009.
Ivana Slaviček Proračun otjecanja sa brdskog dijela sliva potoka Trnava primjenom tri različite metode i usporedba dobivenih rezultata Josip Petraš 29.09.2009.
Anđela Begonja Proračun otjecanja sa brdskog sliva potoka Medveščak primjenom tri različite metode i usporedba dobivenih rezultata Josip Petraš 29.09.2009.
Hrvoje Debeljak Proračun otjecanja sa brdskog sliva potoka Dubravica primjenom tri različite metode i usporedba dobivenih rezultata Josip Petraš 30.06.2009.
Mario Poturica Izrada prognostičkog modela vodostaja primjenom korelacijske analize (na primjeru rijeke Save od Podsuseda do Rugvice) Josip Petraš 25.09.2008.