Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 46 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Lovro Gojak Laminarni režim toka Goran Gjetvaj 21.09.2021.
Ana Antunović Metode mjerenja protoka u otvorenim koritima Goran Gjetvaj 21.09.2021.
Ante Boras Linijski gubici u sistemu pod tlakom Goran Gjetvaj 07.09.2021.
Ante Gazić Tečenje podzemnih voda-zdenci Goran Gjetvaj 23.02.2021.
David Kelava Utjecaj pošumljavanja na brzinu vjetra u atmosferskom graničnom sloju Goran Gjetvaj 22.09.2020.
Toni Bene Procjeđivanje ispod zagata Goran Gjetvaj 25.02.2020.
Marko Dodig Primjena Bernoullijeve jednadžbe Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Iva Dutković Test integralnog probnog crpljenja Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Vjekoslav Novković Učinkovitost asimetričnih vjetrobrana Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Ivan Crnčec Vjetroelektrane Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Josipa Brzić Primjena zakona održanja količine gibanja u rekreativne svrhe Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Dominik Kečkeš Pronos tvari tokom podzemnih voda Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Juraj Šćepanović Hidraulička analiza sustava za vodoopskrbu Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Lovre Dijan Procjeđivanje ispod zagata Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Kristian Ilić Analiza preljevanja preko preljeva Goran Gjetvaj 10.07.2018.
Bernard Pauzar Nanos u vodotocima Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Jeronim Hrkać Riblje staze Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Ante Kovačević Aerodinamičke sile na jedrilicu Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Dora Šelaj Hidraulička analiza podsljemenskih retencija Goran Gjetvaj 12.09.2017.
Ivona Kovačić Razvoj graničnog sloja-smanjenje trenja Goran Gjetvaj 12.09.2017.