Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 50 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Hrvoje Patekar Ispitivanje mehaničkih svojstava gradiva Nina Štirmer 25.09.2008.
Perica Vodopić Primjena termografije u građevinarstvu Nina Štirmer 25.09.2008.
Antoni Stojanović Održivi građevinski materijali Nina Štirmer 15.09.2009.
Senka Pirc Ultrazvučne metode za ocjenu stanja betona u konstrukciji Nina Štirmer 15.10.2008.
Tea Stanišić Reološka svojstva samozbijajućeg betona Nina Štirmer 15.09.2009.
Marija Čeović Upotreba recikliranog stakla u građevinarstvu Nina Štirmer 29.09.2009.
Jurica Matošević Svojstva betona od recikliranog agregata Nina Štirmer 29.09.2009.
Tomislav Podbojec Nerazorne metode za ocjenu stanja drva u konstrukcijama Nina Štirmer 29.09.2009.
Luka Škalabrin Fizikalna i mehanička svojstva drva Nina Štirmer 29.09.2009.
Ana Trković Mehanizmi oštećenja industrijskih podova Nina Štirmer 29.09.2009.
Petar Rogić Zona sučeljka u betonu od recikliranog agregata Nina Štirmer 06.07.2010.
Nikola Vrhovec Utjecaj silicijske prašine na svojstva betona Nina Štirmer 06.07.2010.
Vice Perić Određivanje reoloških svojstava samozbijajućeg betona Nina Štirmer 14.09.2010.
Goran Vukanović Odabir materijala za građenje u skladu s principima održivosti Nina Štirmer 28.09.2010.
Mario Novak Utjecaj letećeg pepela na svojstva betona Nina Štirmer 04.10.2010.
Tea Peršun Utjecaj vrste cementa na mehanička svojstva betona Nina Štirmer 04.10.2010.
Tea Slavica Modeli za predviđanje skupljanja i puzanja betona Nina Štirmer 04.10.2010.
Antonia Soldo Primjena reometara za proučavanje tečenja betona Nina Štirmer 04.10.2010.
Marina Alagušić Ocjena stanja armiranobetonskih mostova Nina Štirmer 13.09.2011.
Slaven Cvitanović Polimerni materijali-podjela, svojstva, primjena Nina Štirmer 25.09.2008.