Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 56 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Alen Kamberović Idejno rješenje vodovoda Dražica Živko Vuković 28.09.2010.
Anamarija Kale Metoda koristi i troškova za proračun gubitaka prirodnih bogatstava Živko Vuković 12.09.2017.
Antonia Nikolić Obrada i oporaba komunalnog otpada Živko Vuković 27.09.2016.
Antonio Marenić Mjere zaštite parka prirode Lonjsko polje Živko Vuković 25.09.2018.
Borna Molnar - Erhatić Obrada i oporaba komunalnog otpada Živko Vuković 23.09.2014.
Damir Jović Stari dubrovački vodovod Živko Vuković 25.09.2008.
Danijel Harasti Koncepcijsko rješenje vodovoda Donje Stative Živko Vuković 27.09.2016.
Diana Milosavljević Sanacija odlagališta otpada Šagulje-Ivik Živko Vuković 22.09.2015.
Dino Maglov Rušenje građevina na ekološki prihvatljiv način Živko Vuković 11.09.2018.
Dolores Busija Ekološki betoni sa svojstvom smanjenja emisije ugljičnog dioksida Živko Vuković 26.09.2017.
Domagoj Nakić Idejno rješenje vodovoda Škuncini Stani Živko Vuković 28.09.2010.
Dominik Antunović Idejno rješenje vodovoda Dabovi Stani Živko Vuković 22.09.2015.
Dominik Knez Idejni projekt vodovoda Globočevec Živko Vuković 09.07.2013.
Donat Barišić Idejni projekt vodovoda Brođanci Živko Vuković 23.09.2014.
Doris Kardum Svjetlosno onečišćenje Živko Vuković 15.09.2009.
Filip Škripelj Utjecaj nuklearnih elektrana na okoliš Živko Vuković 28.06.2011.
Filip Dilber Strateška procjena utjecaja na okoliš Živko Vuković 29.02.2016.
Filip Ferenčak Recikliranje građevinskog otpada Živko Vuković 27.09.2016.
Filip Višić Solarizacija Republike Hrvatske Živko Vuković 03.10.2011.
Igor Tadić Utjecaj brana na okoliš Živko Vuković 03.10.2011.