Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 1969 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Nika Dvorščak Grafoanalitički postupak određivanja dijagrama momenata savijanja i poprečnih sila na ojačanim gredama Petra Gidak 24.09.2019.
Toni Franjković Naprezanja i pomaci oko podzemnog otvora Lovorka Librić 24.09.2019.
Ana Čirjak Proračun naprezanja u gredi kod kosog savijanja Diana Šimić Penava 24.09.2019.
Iva Dutković Test integralnog probnog crpljenja Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Marko Dodig Primjena Bernoullijeve jednadžbe Goran Gjetvaj 24.09.2019.
Karla Đikić Idejno rješenje parkirališta za osobne automobile u Kačićevoj ulici Vesna Dragčević 24.09.2019.
Marko Curić Svojstva drva Ivan Gabrijel 24.09.2019.
Anđela Babaja Proračun posmičnih naprezanja obostrano upete grede opterećene momentom torzije Diana Šimić Penava 24.09.2019.
Mario Čukelj Utjecaj vrste kamenog materijala na svojstva podloge kod prometnih površina Ivana Banjad Pečur 24.09.2019.
Jelena Benković Metode ubrzane gradnje mostova Anđelko Vlašić 24.09.2019.
Hrvoje Borić Elastične podloške ispod kolosiječnog zastora Ivo Haladin 24.09.2019.
Josip Bošnjak Idejni projekt lokalne ceste između mjesta Drezgići i Čuline Josipa Domitrović 24.09.2019.
Ivana Brlek Proračun sila tijekom gibanja klackalice Marija Demšić 24.09.2019.
Monika Bukač Zelena gradnja Živko Vuković 24.09.2019.
Marko Blažević Dimenzioniranje građevina na kanalima za navodnjavanje Neven Kuspilić 24.09.2019.
Jelena Bunčuga Određivanje maksimalnih naprezanja u kompozitnom nosaču Diana Šimić Penava 24.09.2019.
Juro Adžaga Proračun glavnih naprezanja u nosaču pri savijanju Diana Šimić Penava 24.09.2019.
Grga Aleksić Primjena stakla u građevinarstvu Nina Štirmer 24.09.2019.
Andrea Burić Analiza utjecaja ispuštanja sanitarnih otpadnih voda na rijeku Maticu na dionici nizvodno od grada Vrgorca Dražen Vouk 24.09.2019.
Adis Gerin Drvene visoke zgrade Silvio Bašić 24.09.2019.