Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 77 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Nika Rakas Betonske stijene sa završnom obradom iz vidljivog betona Silvio Bašić 27.09.2016.
Fabijan Ćosić Čelična stubišta Silvio Bašić 26.09.2017.
Mate Džaja Čelična stubišta Silvio Bašić 27.09.2016.
Matija Majcen Čelične konstrukcije u stambenoj izgradnji Silvio Bašić 11.09.2018.
Martina Zovko Drvena stubišta Silvio Bašić 24.09.2013.
Ela Njirić Drvena stubišta-tradicionalni detalji izvedbe Silvio Bašić 27.09.2016.
Antonela Zubonja Drvene konstrukcije-montažni sustav Silvio Bašić 25.09.2018.
Mirjana Pehar Drvene konstrukcije-na primjeru višestambenih zgrada Silvio Bašić 05.07.2016.
Enis Galijašević Drvene konstrukcije-sustav punih stijena Silvio Bašić 25.09.2018.
Andrija Nikić Drvene obloge pročelja Silvio Bašić 24.09.2019.
Lidija Marković Drvene podne obloge Silvio Bašić 24.09.2013.
Adis Gerin Drvene visoke zgrade Silvio Bašić 24.09.2019.
Marina Zebić Duboko temeljenje Silvio Bašić 26.09.2017.
Marin Ivić ETICS sustav oblaganja pročelja sa završnim slojem iz keramičarskih/opekarskih proizvoda Silvio Bašić 27.02.2018.
Doris Bugarija Fizikalna svojstva zgrada Silvio Bašić 22.09.2020.
Darko Vujica Gipskartonske ploče u visokogradnji Silvio Bašić 25.09.2012.
Krešimir Kolesarić Hidroizolacija podrumljenih dijelova zgrada Silvio Bašić 26.09.2017.
Marko Bebek Hidroizolacija podrumljenih dijelova zgrade Silvio Bašić 24.09.2013.
Josipa Šarić Hidroizolacija ravnog krova Silvio Bašić 27.09.2016.
Valentina Maradin Karakteristični elementi niskoenergetskih zgrada na primjerima obiteljskih kuća Silvio Bašić 13.09.2016.