Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 48 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Dražen Skrba Analiza aktivnosti u projektima željezničke infrastrukture Ivica Završki 11.10.2013.
Danko Prša Analiza modela tehničko-organizacijskog okrupnjavanja i specijalizacije vodno-komunalnih društava Ivana Burcar Dunović 26.09.2017.
Mišel Novosel Analiza mogućnosti i utjecaj korištenja fondova Europske unije na građevinski sektor Republike Hrvatske 2013.-2020. Ivica Završki 14.07.2014.
Marijan Kamenjašević Analiza niskotlačnog stabilnog sustava za gašenje požara vodenom maglom Miodrag Drakulić 17.12.2013.
Iva Carević Peković Analiza ograničenja, rizika i promjena kod projekata rekonstrukcije i adaptacije spomenika kulture Mladen Radujković 09.10.2013.
Slavko Čukelj Analiza postupaka vrednovanja i optimalizacije projekata sa primjenom u vodoopskrbi Ivica Završki 05.05.2010.
Ivica Hrdalo Analiza sustava odimljavanja atrija, trgovačkih centara i velikih prostora prema regulativi NFPA 92B Dubravka Bjegović 29.09.2011.
Dražen Pekčec Analiza sustava za odvođenje dima i topline trgovačkog centra Miodrag Drakulić           20.02.2020.
Goran Grgić Analiza ugovornih odnosa u stanogradnji Ivica Završki 20.12.2013.
Ivica Labaš Analiza vatrogasnih pristupa u gradu Varaždinu te njihov utjecaj na požare u građevinama Mladen Jošić 26.03.2015.
Antonela Čolić Definiranje utjecaja komponenata ventiliranih fasada na širenje požara ispitivanjem uzoraka u velikom mjerilu Ivana Banjad Pečur 10.07.2019.
Lucijana Biloš Energetska učinkovitost i mogućnost primjene javno privatnog partnerstva u RH Saša Marenjak 14.07.2009.
Duje Lalić Hidraulički proračun dovodnog i odvodnog sustava HE Senj Eva Ocvirk 26.09.2016.
Željko Mužević Izračun potrebnog vremena za evakuaciju iz poslovne građevine korištenjem računalnog programa Dubravka Bjegović 04.03.2011.
Igor Kovačević Javno-privatno partnerstvo u realizaciji projekta cestovne infrastuktrue Saša Marenjak 19.01.2011.
Sanda Kolarić Buconjić Kritični faktori uspjeha pri provedbi projekata navodnjavanja Mladen Radujković 27.02.2017.
Igor Posarić Metode analize rizika od požara u rafinerijskim i petrokemijskim postrojenjima Mladen Radujković 18.06.2014.
Ilija Vrcelj Metode izračuna dozvoljenog opterećenja prijamnika Davor Malus 24.11.2015.
Igor Špoljarić Mjere zaštite od požara kod linija za sušenje, preradu i skladištenje žitarica Mladen Jošić 29.09.2015.
Tomi Maslov Model upravljanja rizicima Nastanka požara u hotelima Mladen Radujković 17.12.2013.