Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 42 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Antonela Čolić Definiranje utjecaja komponenata ventiliranih fasada na širenje požara ispitivanjem uzoraka u velikom mjerilu Ivana Banjad Pečur 10.07.2019.
Danko Prša Analiza modela tehničko-organizacijskog okrupnjavanja i specijalizacije vodno-komunalnih društava Ivana Burcar Dunović 26.09.2017.
Roberto Rogulj Projektiranje, održavanje i ispitivanje sprinkler instalacija Miodrag Drakulić 20.06.2017.
Marijo Vrdoljak Primjena teorije evakuacije na planove evakuacije poslovnih objekata Konzuma Miljenko Antić 20.06.2017.
Sanda Kolarić Buconjić Kritični faktori uspjeha pri provedbi projekata navodnjavanja Mladen Radujković 27.02.2017.
Duje Lalić Hidraulički proračun dovodnog i odvodnog sustava HE Senj Eva Ocvirk 26.09.2016.
Miljenko Mužević Proračun otpornosti nosive konstrukcije skladišta na djelovanje realnog požara Bernardin Peroš 30.03.2016.
Marco Franjul Specifičnosti postupka javne nabave za radove u građevinarstvu Ivica Završki 25.02.2016.
Ilija Vrcelj Metode izračuna dozvoljenog opterećenja prijamnika Davor Malus 24.11.2015.
Tomo Dubovečak Model za potporu odlučivanju o prioritetima obnove i održavanja prijemnih zgrada HŽ infrastrukture Anita Cerić 06.10.2015.
Igor Špoljarić Mjere zaštite od požara kod linija za sušenje, preradu i skladištenje žitarica Mladen Jošić 29.09.2015.
Dinko Salopek Primjena teorije evakuacije na planove evakuacije iz poslovnih objekata HEP-a u Zagrebu Miljenko Antić 20.04.2015.
Božidar Horvat Strategije gašenja požara u cestovnim tunelima Miodrag Drakulić 30.03.2015.
Ivica Labaš Analiza vatrogasnih pristupa u gradu Varaždinu te njihov utjecaj na požare u građevinama Mladen Jošić 26.03.2015.
Mišel Novosel Analiza mogućnosti i utjecaj korištenja fondova Europske unije na građevinski sektor Republike Hrvatske 2013.-2020. Ivica Završki 14.07.2014.
Igor Posarić Metode analize rizika od požara u rafinerijskim i petrokemijskim postrojenjima Mladen Radujković 18.06.2014.
Goran Grgić Analiza ugovornih odnosa u stanogradnji Ivica Završki 20.12.2013.
Mario Bošnjak Uvjeti za postavljanje malih spremnika za ukapljeni naftni plin u važećim propisma rh i usporedba s uvjetima iz pravila tehničke prakse Miodrag Drakulić 18.12.2013.
Željko Špiljar Usporedba sustava odimljavanja podzemnih garaža Miodrag Drakulić 18.12.2013.
Marijan Kamenjašević Analiza niskotlačnog stabilnog sustava za gašenje požara vodenom maglom Miodrag Drakulić 17.12.2013.