Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kolegij u širem sastavu Građevinskog fakulteta

Kolegij u širem sastavu čine dekan, prodekani, tajnik Fakulteta, predstojnici zavoda, pročelnik samostalne katedre i voditelj podružnice. Sjednice Kolegija održavaju se najmanje četiri puta godišnje, u skladu sa člankom 65. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta.

Dekan: prof.dr.sc. Domagoj Damjanović
Prodekanica za nastavu: izv.prof.dr.sc. Petra Gidak
Prodekanica za znanost: izv.prof.dr.sc. Ana Baričević
Prodekanica za poslovanje i razvoj: prof.dr.sc. Danijela Jurić Kaćunić
Prodekan za međunarodne odnose i suradnju: prof.dr.sc. Tomislav Kišiček
Tajnica fakulteta: Ana Protrka Čičak, dipl.iur.
Predstojnik Zavoda za geotehniku: prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević
Predstojnik Zavoda za hidrotehniku: prof.dr.sc. Neven Kuspilić
Predstojnica Zavoda za konstrukcije: prof. dr. sc. Vlatka Rajčić
Predstojnik Zavoda za matematiku: prof. dr. sc. Tomislav Došlić

Predstojnica Zavoda za materijale: prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
Predstojnik Zavoda za organizaciju, tehnologiju i menadžment: prof. dr. sc. Ivica Završki
Predstojnica Zavoda za prometnice: prof. dr. sc. Vesna Dragčević
Predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku: izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac
Pročelnik Samostalne katedre za zgradarstvo: izv. prof. art. dr. sc. Silvio Bašić
Voditelj podružnice Hrvatski centar za potresno inženjerstvo: izv. prof. dr. sc. Josip Atalić