Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Etičko povjerenstvo Građevinskoga fakultete stalno je tijelo Fakultetskog vijeća koje djeluje s ciljem promicanja etičkih načela i vrijednosti na način koji je u suglasju sa Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu i Odlukom o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu. Etičko povjerenstvo ima ulogu da osigura standard ponašanja prilagođen potrebama Fakulteta, uzimajući u obzir načela slobode znanstvenog stvaralaštva te čuvanja dostojanstva i ugleda Fakulteta i Sveučilišta. Etičko povjerenstvo daje svoje mišljenje o ostvarivanju etičkih načela i standarda na Fakultetu, kako u načelnim pitanjima, tako i u pojedinim konkretnim predmetima, te poduzima druge radnje uređene Etičkim kodeksom.

 

Članovi Etičkog povjerenstva:

prof. dr. sc. Goran Lončar – predsjednik

prof. dr. sc. Damir Lazarević - zamjenik predsjednika

prof. dr. sc. Vesna Dragčević – član

izv. prof. dr. sc. Lovorka Librić – član

prof. dr. sc. Nina Štirmer - zamjenik člana

prof. dr. sc. Tomislav Kišiček - zamjenik člana