Odbor za nastavu
Odbor za nastavu čini 9 članova vijeća (po jedan iz svakoga zavoda)  na čelu s prodekanom za nastavu.
 
Zadaci Odbora su prvenstveno
-  razmatrati odnosno predlagati akte, te izmjene i dopune akata, a koji su u svezi s ustrojem i izvedbom dodiplomskog studija, studenata, nastavnika i suradnika
-  razmatrati izvješća za izbore u zvanja
-  predlagati raspisivanje natječaja na izbore nastavnika i suradnika
-  obavljati poslove u svezi sa organizacijom i izvedbom nastave
- obavljati i druge poslove u skladu sa Statutom fakulteta, te poslove koje mu povjeri Fakultetsko vijeće
 
 
Članovi Odbora za nastavu su:
iz Zavoda za geotehniku
iz Zavoda za hidrotehniku
iz Zavoda za konstrukcije
iz Zavoda za matematiku
iz Zavoda za materijale
iz Zavoda za organizaciju i ek. građenja
iz Zavoda za prometnice
iz Zavoda za tehničku mehaniku
Samostalna katedra za zgradarstvo
 
Predstavnik studenata Anamarija Babić