Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Odbor za nastavu
Odbor za nastavu čini 9 članova vijeća (po jedan iz svakoga zavoda)  na čelu s prodekanom za nastavu.
 
Zadaci Odbora su prvenstveno
-  razmatrati odnosno predlagati akte, te izmjene i dopune akata, a koji su u svezi s ustrojem i izvedbom dodiplomskog studija, studenata, nastavnika i suradnika
-  razmatrati izvješća za izbore u zvanja
-  predlagati raspisivanje natječaja na izbore nastavnika i suradnika
-  obavljati poslove u svezi sa organizacijom i izvedbom nastave
- obavljati i druge poslove u skladu sa Statutom fakulteta, te poslove koje mu povjeri Fakultetsko vijeće
 
Predsjednik Odbora: izv. prof. dr. sc. Petra Gidak predsjednica
 
Članovi Odbora za nastavu su:
izv. prof. dr. sc. Lovorka Librić
iz Zavoda za geotehniku
prof. dr. sc. Eva Ocvirk
iz Zavoda za hidrotehniku
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić
iz Zavoda za konstrukcije
prof. dr. sc. Alan Filipin
iz Zavoda za matematiku
prof. dr. sc. Marijan Skazlić
iz Zavoda za materijale
doc. dr. sc. Matej Mihić
Zavod za organizaciju, tehnologiju  i menadžment
doc. dr. sc. Ivica Stančerić
iz Zavoda za prometnice
izv. prof. dr. sc. Marta Šavor Novak
iz Zavoda za tehničku mehaniku
doc. dr. sc. Nikolina Vezilić Strmo Samostalna katedra za zgradarstvo
 
Predstavnik studenata Iva Mejašić