Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Odbor za znanost

Odbor za znanost čini 9 članova vijeća (po jedan iz svakoga zavoda)  na čelu s prodekanom za znanost.

Zadaci Odbora su prvenstven

-  razmatrati odnosno predlagati akte, te izmjene i dopune akata, a koji su u svezi s ustrojem i izvedbom poslijediplomskog studija
-  razmatrati izvješća za izbore u zvanja te izvješća u svezi sa izborom znanstvenih novaka
-  obavljati poslove u svezi sa organizacijom i izvedbom nastave poslijediplomskog znanstvenog studija
-  obavljati poslove u svezi sa organizacijom znanstvenoistraživačke djelatnosti
-  obavljati i druge poslove u skladu sa Statutom fakulteta, te poslove koje mu povjeri Fakultetsko vijeće

Predsjednica Odbora: prof. dr. sc. Nina Štirmer

Članovi Odbora za znanost su:

iz Zavoda za geotehniku
iz Zavoda za hidrotehniku
iz Zavoda za konstrukcije
izv. prof. dr. sc. Dora Pokaz
iz Zavoda za matematiku
iz Zavoda za materijale
iz Zavoda za organizaciju i ek. građenja
iz Zavoda za prometnice
iz Zavoda za tehničku mehaniku
Samostalna katedra za zgradarstvo

 

Odbor za znanost - pristup materijalima