Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Odbor za znanost

Odbor za znanost čini 9 članova vijeća (po jedan iz svakoga zavoda)  na čelu s prodekanom za znanost.

Zadaci Odbora su prvenstven

-  razmatrati odnosno predlagati akte, te izmjene i dopune akata, a koji su u svezi s ustrojem i izvedbom poslijediplomskog studija
-  razmatrati izvješća za izbore u zvanja te izvješća u svezi sa izborom znanstvenih novaka
-  obavljati poslove u svezi sa organizacijom i izvedbom nastave poslijediplomskog znanstvenog studija
-  obavljati poslove u svezi sa organizacijom znanstvenoistraživačke djelatnosti
-  obavljati i druge poslove u skladu sa Statutom fakulteta, te poslove koje mu povjeri Fakultetsko vijeće

Predsjednica Odbora: izv. prof. dr. sc. Ana Baričević

Članovi Odbora za znanost su:

izv. prof. dr. sc. Mario Bačić
iz Zavoda za geotehniku
izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević
iz Zavoda za hidrotehniku
prof. dr. sc. Davor Skejić
iz Zavoda za konstrukcije
izv. prof. dr. sc. Dora Pokaz
iz Zavoda za matematiku
izv. prof. dr. sc. Marija Jelčić Rukavina
iz Zavoda za materijale
prof. dr. sc. Mladen Vukomanović
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment
doc. dr. sc. Ivo Haladin
iz Zavoda za prometnice
izv. prof. dr. sc. Ana Skender
iz Zavoda za tehničku mehaniku
izv. prof. art. dr. sc. Silvio Bašić
Samostalna katedra za zgradarstvo

 

Odbor za znanost - pristup materijalima