Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povjerenstvo za žalbe rješava o žalbama u upravnim stvarima iz članka 17. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta: protiv rješenja prodekana za nastavu koji odlučuje o zahtjevima u upravnim stvarima koje podnose studenti sveučilišnog prijediplomskog studija i sveučilišnog diplomskog studija, protiv rješenja prodekana za znanost i međunarodnu suradnju koji odlučuje o zahtjevima u upravnim stvarima koje podnose studenti sveučilišnog specijalističkog i doktorskog studija te protiv rješenja dekana o ostalim zahtjevima u upravnim stvarima.

Članovi Povjerenstva za žalbe:

Prof. dr. sc. Nina Štirmer - predsjednica

Prof. dr. sc. Krešimir Fresl - član

Kristina Mrvelj, mag. iur – član


Repozitorij