Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Način održavanja nastave

 

 

Nastava će se održavati kako slijedi:

Modul 1 i Modul 2:

 • tijekom 2 tjedna
 • od ponedjeljka do četvrtka
 • od 15:00 - 20:00 sati
 • ukupno trajanje 40 nastavnih sati

Stručno usavršavanje - Modul 3

 • tijekom 2 dana
 • od petak i subota
 • od 15:00 - 19:00
 • ukupno trajanje 16 nastavnih sati

Predavanja će se održati u obliku:

 • PowerPoint prezentacije
 • Rad na računalu
 • Pokazne vježbe na uređajima

Napomena: Nastava će se održati za grupe od minimalno 15 do maksimalno 30 osoba.

Provjera znanja: Na kraju svakog tjedna nastave održati će se provjera znanja iz dotad obrađenog područja

Ispit: 

 • Ispit će se održati 15 dana nakon posljednjeg održanog predavanja u obliku pismene provjere znanja
 • Uvjet za polaganje ispita je 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita
 • Ukoliko se ne zadovoljava uvjet, omogućuje se ponivni izlazak na ispit minimalno 15 dana nakon datuma 1. izlaska

Napomena:

Za osobe koje su pohađale i zadovoljile na provjeri znanja programa za osposobljavanje osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom (MODUL 1) i zgrada sa složenim tehničkim sustavom (MODUL 2) izdaje se uvjerenje o uspješno završenom programu osposobljavanja.
Za osobe koje su pohađale program usavršavanja soba koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada (MODUL 3) ne održava se ispit te se izdaje uvjerenje o sudjelovanju na programu usavršavanja
 

Donesena je odluka da će osobe koje završe program osposobljavanja dobiti 4 ECTS boda 40 bodova temeljem članka 49. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (od toga svih 40 boda iz područja građevno-tehničke regulative).