Kontakt

 

     
Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb

Kontakt osoba: dr.sc. Bojan Milovanović

Telefon: 01/4639 316; 01/4639 115
Telefaks: 01/4828 051
E-mail: gfepcz@grad.hr

 

Gdje smo?