Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Galerija
 

PREDAVANJA

Predavanja se održavaju u obliku:
  • PowerPoint prezentacije
  • Demonstracija svih primjera tijekom predavanja korištenjem IC kamere
  • Diskusija polaznika
  • Rad polaznika na računalu

 

VJEŽBE

Samostalni rad s kamerom,
· vježbe,
· diskusija problematike,
· prezentacija rezultata ispitivanja

 

DISKUSIJA

Uvijek zanimljive diskusije predavača i polaznika.

 

ISPIT

Ispit se održava posljednjeg dana izobrazbe u obliku pismene provjere znanja.
Uvjet za polaganje ispita je 75% bodova.

 

ZAVRŠNE PREZENTACIJE

Polaznici prezentiraju te brane izvještaj o termografskom pregledu provedenom tijekom vježbi, a sve na simulacijama čestih električarskih, strojarskih i građevinskih oštećenja.